ကၽြန္းႏွင့္ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေျမေနရာေလွ်ာက္ထားမႈ အလြယ္တကူ ခြင့္မျပဳရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတာင္းဆို

0
221
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခေနရာမ်ားတြင္ ခရီသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို အလြယ္တကူ ခြင့္မျပဳရန္ တိုင္းအတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၇ ဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပဲ့စင္ကၽြန္း၊ ေက်ာက္တြင္းကမ္းေျခ ၊ စမ္းလွမ္းရြာအနီးရွိ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းႏွင့္ ပညစ္ကၽြန္းတို႔တြင္ အပန္း ေျဖစခန္းေဆာက္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီေလးခုက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ကုမ္ၸဏီမ်ား က ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၇ ဖြဲ႕က စုေပါင္းၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ သေဘာ ထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေနရာမ်ားက မိ႐ိုးဖလာကမ္းနီးေရလုပ္သားမ်ား အဓိကမွီခို အသံုးျပဳေနရသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ေနျပီး ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳပါက ေျမယာျပႆနာအသစ္မ်ား ဖန္တီး သကဲ့သို႔ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေရလုပ္သားမ်ား၏ အသက္ရွင္သန္ ရပ္တည္မႈကို စိုးရိမ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေျမေနရာမ်ား ေပ်ာက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ ျခင္း၊ ေဒသအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ေစလိုျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ထားဝယ္သုေတသနအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္သူရက ဆိုသည္။
“အဓိကကေတာ့ တာဝန္ရွိတဲ့ မ႑ိဳင္ ႀကီးေတြကို သိေစခ်င္တယ္၊ အမ်ားျပည္သူလည္း သိေစခ်င္တယ္” ဟု ဦးေဇာ္သူရက ေျပာသည္။
အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းအတြက္ ေျမေနရာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မည့္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားကို အေလးထားရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
ယင္း ေနရာေလးခုတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ အထိ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္အထိ ကန္႔ကြက္လႊာ မ်ားကို ေက်ာက္တြင္းကမ္းေျခအတြက္ ၅ ေစာင္၊ ပဲ့စင္ကၽြန္းအတြက္ ၄ ေစာင္၊ ပညစ္ ကၽြန္းအတြက္ ၂ ေစာင္ႏွင့္ စမ္းလွမ္းရြာအနီး ရွိကၽြန္းအတြက္ ၁ ေစာင္ ေပးပို႔ထားၾကေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။
ကန္႔ကြက္လႊာအခ်ိဳ႕မွာ ေရလုပ္သား မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားရာခ်ီ စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုး ကန္႔ကြက္ထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။