စကိတ္စီးသမားေလး ေမာင္စ်ာန္လႊမ္းထူး

0
413

ေန႔စဥ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေသာ သတင္းစာမ်ားကို သမိုင္းမူၾကမ္းစာအုပ္မ်ားအျဖစ္ တင္စားေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ကား သမိုင္းျဖစ္သြားေလၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုႏွစ္၏ ထူးျခားေသာ ရက္စြဲသမိုင္းကို ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ယင္းအျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ထူးျခားေသာ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ေသာ၊ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အုပ္စုအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္တို႔ကိုလည္း မွတ္တမ္းျပဳေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဦးအစျဖစ္မႈ၊ တီထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ၊ လူအမ်ားစုအေပၚ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ကို စံႏႈန္းထားေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

                                                                                                                                                     တနသၤာရီအပတ္စဥ္

ကိတ္စီးသမားေလး ေမာင္စ်ာန္လႊမ္းထူး

ေမာင္စ်ာန္လႊမ္းထူးသည္ အာဆီယံအဆင့္ စကိတ္ၿပိဳင္ပြဲအျပင္ ျပည္တြင္းစကိတ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုတံဆိပ္မ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္း ေလးဦးအနက္ အငယ္ဆံုးသား ျဖစ္သည့္ ေမာင္စ်ာန္လႊမ္းထူးသည္ အာဆီယံ အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်ိန္ တြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္        အေရွ႕ေတာင္အာရွ စကိတ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ Classic Slalom (အလွစီး) ကစားနည္းႏွင့္ Speed Slalom (အရွိန္ျဖင့္ ကြင္းပတ္ေျပး)          ကစားနည္းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေငြတံဆိပ္ႏွစ္ခုကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဆြတ္ခူးေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သူသည္ အသက္ ငါးႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဆရာတစ္ဦး ျဖင့္  စကိတ္စီးသင္ခဲ့ၿပီး စကိတ္စီးၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အသက္ ေျခာက္ႏွစ္သား        အရြယ္မွစတင္ကာ ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္တြင္း ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ဆုတံဆိပ္ မ်ားရရွိ ထားသည္။

ေမာင္စ်ာဥ္လႊမ္းထူးသည္ လက္ရွိတြင္ ထား၀ယ္ပညာေရးေကာလိပ္ ေလ့က်င့္ေရးအလယ္တန္ေက်ာင္းတြ၌ စတုတ္ၳတန္းကို တက္ေရာက္သင္ ယူေနသည္။

အသက္အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ စကိတ္စီးအားကစားနည္းတြင္ ထူးခၽြန္သည့္ ေမာင္စ်ာန္လႊမ္းထူးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ ထူးခၽြန္သည့္ အားကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ တနသၤာရီအပတ္စဥ္မွ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပလိုက္ ပါသည္။

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု