တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္၊ ရက္စဥ္သမိုင္း

0
503

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္၊ ရက္စဥ္သမိုင္းကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

 

ထား၀ယ္

ဇန္န၀ါရီ  ၂ – တိုင္းအစိုးရ တရားစဲြထားေသာ တနသၤာရီဂ်ာနယ္ပါ မူးေဆးအိုးသေရာ္စာအမႈ ဂ်ာနယ္တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာကို တရား႐ံုးက အာမခံ ေပးသည္။

ဇန္န၀ါရီ  ၃ – လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးတင္ဒါ စေခၚသည္။

ဇန္န၀ါရီ  ၃ – ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ အိမ္ရာေျမကြက္ ေဖာ္ေဆာင္သူ၊ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို တရားစဲြမည္ဟု စိုက္/ေမြး/ဆည္ ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္စန္း ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ  ၁၀ – ထား၀ယ္နည္းပညာတက္ၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ပဥ္ၥမေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ က်မ္းသစ္ၥာက်ိန္ဆိုကာ တာ၀န္ လဲႊေျပာင္း လက္ခံသည္။

ဇန္န၀ါရီ  ၁၂ – တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရကို ယခုအခ်ိန္ထိ မည္သူမွ် အျပစ္မေျပာေသးေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ႏွင့္ မသင့္ ေတာ္ဟု ေျပာလာပါက ႏုတ္ထြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ  ၁၇ – ထား၀ယ္နည္းပညာတက္ၠသိုလ္တြင္ ေဘာလံုး ကြင္းႏွင့္ အားကစားခန္း ေဆာက္ေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂ္ၢက တိုင္းအစိုးရထံ ေတာင္းဆိုသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ – ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္စ မည္ဟု ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ – ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြ(ဘတ္ဂ်က္)ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ပုဂ္ၢလိ က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရန္ မလိုအပ္ဟု စီမံ/ ဘ႑ာ၀န္ႀကီး ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၄ – မယ့္သမီးခီးစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ စဖဲြ႔သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ – တိုင္းအစိုးရက GGS ကုမ္ၸဏီအား ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ တြင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ (ယာယီ)ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ – ေျမတိုက္ေက်ာင္း ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ – လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးတင္ဒါ ေခၚယူေရး တိုင္းအစိုးရက ဆိုင္ငံ့သည္။

မတ္ ၃ – ဗဟိုမ႑ပ္တြင္ သံခ်ပ္ထိုးခြင့္မျပဳဟု တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

မတ္ ၄ – ေရႊေတာင္စားေစတီေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ လံုးေတာ္ျပည့္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပဲြ၊ ငွက္မနားေတာ္ပူေဇာ္ပဲြ၊ စိန္ဖူးေတာ္တင္လွဴပဲြ က်င္းပသည္။

မတ္ ၇ – ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၏ေျမး ဦးေအးေန၀င္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။

မတ္ ၂၈ – ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ေဒသခံမ်ားရရွိ မည့္ ေလ်ာ္ေၾကးအား ျပည္သူထိခိုက္နစ္နာေအာင္ မလုပ္ဟု စီမံ/ဘ႑ာ ၀န္ႀကီး ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက အာမခံခဲ့သည္။

မတ္ ၂၉ – တိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားကို တိုင္းအစိုးရက ေရးဆဲြထားေသာ မူ၀ါဒအတိုင္း သြားေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ရေသာ ကုမ္ၸဏီ၏မူ၀ါဒျဖင့္ သြားေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္ေထြးက တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေ၀ဖန္သည္။

မတ္ ၂၆ – ထား၀ယ္-ထီခီးလမ္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ (NEDA) ထံမွ ေခ်းေငြ ဘတ္သန္း ၄၅၀၀ ရယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၂ – တည္ေဆာက္ၿပီး လအနည္ငယ္သာ ရွိေသးသည့္ ဆန္းခ်ီေခ်ာင္း ေက်ာက္စီေျမထိန္းနံရံ ၿပဳိက်ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၅ – ရဲေမတစ္ဦးအား ကာယိေျႏ္ၵ ပ်က္ေစသည္အထိ ေရပက္ ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ေရပက္သူမ်ားကို လိုက္လံဖမ္းဆီးရာတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ မ်ားက တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ခဲ့ၾကသည္။

ဧၿပီ ၂၅ – စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိ၍ ျပန္သိမ္းထားေသာ ေျမဧက တစ္သိန္း ခဲြနီးပါးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေမ ၇ – တရားမ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေပး ရန္ ထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္းမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တိုင္းဟိုတယ္/ ခရီးဌာနသို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေမ ၁၁ –  ႏွစ္ ၁၅၀ သက္တမ္းရွိ ထား၀ယ္ ေျမတိုက္ေက်ာင္း မီးေလာင္ သည္။ ကူးတို႔ဂိုဏ္း ဂဏ၀ိမုတ္ စာခၽြန္ေတာ္ ၂ ခုႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစ္ၥည္း မ်ား မီးထဲပါသည္။

ေမ ၁၇ –  စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ပစ္သူ ဒဏ္ႏွစ္သိန္း၊ သတင္းေပးသူ ဆုတစ္သိန္းဟု စည္ပင္က ေျပာသည္။

ေမ ၁၇ – ထား၀ယ္ခ႐ိုင္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး တင္ဒါ ျပန္ေခၚမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာ သည္။

ေမ ၂၀ –  ရွင္မုတ္ၳီးရြာ (မုတ္ၳီးၿမိဳ႕ေဟာင္း/မုတ္ၱသုခနာဂရၿမိဳ႕ ေဟာင္း)တြင္ အိမ္ေဆာက္ရန္ ေျမရွင္းရာမွ ေရွးေဟာင္းအုတ္ခြက္ဘုရား ၅၀ ေတြ႔သည္။

ေမ ၂၅ – ထား၀ယ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္ အခ်ိဳ႕ လြယ္ကူစြာ ဖတ္႐ႈခြင့္ ျပဳရန္အပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ပါ အႀကံျပဳခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူးအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

ေမ ၃၁ – တက္ၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေဟာေျပာပဲြမ်ား မလုပ္ရ ညႊန္ၾကားခ်က္အား တိုင္းအတြင္း ေက်ာင္းသားသမဂ္ၢမ်ား စုေပါင္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ဇြန္ ၁၂ –  မေလးရွားသို႔ မူးယစ္ေဆး တစ္တန္ေက်ာ္တင္သြင္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ထား၀ယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္လြင္(ခ)ပ်ဥ္ပိုးကို ဖမ္းသည္။

ဇြန္ ၂၂ – ထီးခီးဂိတ္တြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား ထံမွ တစ္ဦး ဘတ္ ၁၀၀ တရားမ၀င္ ေကာက္ခံေနေၾကာင္း စစ္ေဆး ေပၚေပါက္သည္ဟု ထား၀ယ္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၈ – ထား၀ယ္ေဒသ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဖဲြ႔သည္။

ဇူလိုင္ ၁၇ – အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းသူမွအပ လယ္ေျမဖို႔သူ အေရးမယူဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၁၈ – ေလာင္းလံုး၊ ေက်ာက္နီေမာ္ရြာတြင္ မိုးသည္းကာ ေျမၿပိဳသျဖင့္ လူ ၃၀၀ နီးပါး ေဘးလြတ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၀ – တနသၤာရီတိုင္း၏ ပထမဆံုးေသာ သတ္ၱဳအမ်ားပိုင္ ကုမ္ၸဏီ တည္ေထာင္သည္။

ဇူလိုင္ ၃၁ – ကိုကိုးကၽြန္း အစာငတ္ခံ ဆႏ္ၵျပပဲြတြင္ က်ဆံုးခဲ့သူမ်ား အတြက္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတြင္ အမွ်ေ၀သည္။

ၾသဂုတ္ ၁ – ရွင္ေမာ္ဘုရားေတာင္ကုန္း ေျမၿပိဳသည္။

ၾသဂုတ္ ၈ – ၈ ေလးလံုး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနားကို ေရႊဂူေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၇ -စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ ေရ ဓာတ္ခဲြႏိုင္သည့္ ေျမဆီလႊာ ဓာတ္ခဲြခန္း စဖြင့္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ -ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားေပၚ ခြင္ျပဳခ်က္မဲ့ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ား ၆ လအတြင္း ေလွ်ာက္ထားရန္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ – ပညာေရးေကာလိပ္တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားရာတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံ ခံရသည္ကို ေျဖရွင္း ေပးရန္ ယင္းေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၀၀ ေက်ာ္က ဆႏ္ၵျပသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၅ – LNG သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရး စမ္းသပ္တိုင္းထြာရန္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ဓမင္းဆိပ္ေက်းရြာ ႏွင့္ ဟိႏဲ္ၨကၽြန္းအၾကား ေရျပင္တြင္ ငါးဖမ္းခြင့္ ၂ လ ပိတ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈ – ဆင့္ပြားစီပြားေရးစနစ္(MLM)လုပ္ငန္းမ်ား တားျမစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စီပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉ – တနသၤာရီတိုင္းသို႔  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းေရး ပါ၀င္သည့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြ အတည္ျပဳသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၂ – တစ္ရက္အတြင္း တနသၤာရီတိုင္းတြင္ လူ ၅ ဦး မိုးႀကိဳးပစ္ခံရၿပီး ၄ ဦးေသဆံုးသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ – ၿမိဳ႕ဧရိယာအတြင္းရွိ ေျမငွားဂရမ္ မရွိေသးသည့္ အိမ္ရာ၊ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ေျမငွားဂရမ္ ခ်ထားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔မွ ရပ္ကြက္အလိုက္ စီမံခ်က္ေရးဆဲြ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးအဆိုကို တိုင္းလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ – ေမာင္းမကန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ဟိုတယ္ဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအား တိုင္းလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၈ – ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္း ခ်ဳံရွင္းခ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ မွာ တစ္ဧက ၁၆ သိန္းႏႈန္းခန္႔ က်သင့္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းက တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၉ – ထား၀ယ္ ေညာင္ေခ်ာင္းဆံု လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ား သေဘာမတူေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၉ – ၀င္း၀တံတားသစ္ ဖြင့္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၈ – ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းခ်ဳံရွင္းခ ပမာဏ မ်ားလြန္းသျဖင့္ စိစစ္အေရးယူေပးရန္ ထား၀ယ္ေဒသခံတစ္ဦးက အဂတိေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၉ – ဖိုးဖိုးေက်ာက္ကမ္းေျခႏွင့္ ပဲ့စင္ကၽြန္းအပါ အ၀င္ ကမ္းေျခအခ်ိဳ႕တြင္ အပန္းေျဖစခန္းေဆာက္ရန္ Excellent Fortune Development က အဆိုျပဳသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ – သရက္ေခ်ာင္း၊ တီတြတ္ျပင္တြင္ ေက်ာင္းသူ/သား ၈ ဦးအပါအ၀င္ လူ ၁၃ ဦး မိုးႀကိဳးပစ္ခံရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ – ကံေပါက္ေဒသ၏ ေျမ ၅၂၂၂၁ ဧကတြင္ ဓာသတ္ၱဳ စမ္းသတ္တိုင္းတာခြင့္ျပဳရန္ ဒယ္လ္ကိုကုမ္ၸဏီ အဆိုျပဳသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၈ – အက်ႌ၊ ေဘာင္းဘီ အတိုအျပတ္ျဖင့္ တိုင္းအစိုးရ ႐ံုး၀င္းအတြင္း ၀င္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၅ – ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားမ်ားတြင္ရပ္ကြက္အမည္ ထား၀ယ္လို မေရးရဟု ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရပ္ေက်းသို႔ ညႊန္ၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉ – ေဒသထြက္ ငါးပိၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၀ – ႏွစ္က်ိတ္ရွစ္ဆူဘုရားမ်ားတြင္  ရပ္ကြက္အမည္ ထား၀ယ္လို မေရးရကိစ္ၥ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ညႊန္မွဴး ျပန္ေတာင္းပန္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၅ – ေလာင္းလံုးဘုတ္ကၽြန္းအနီးပင္လယ္ျပင္တြင္ ဘဂၤါလီ ၉၃ ဦး ဖမ္းမိသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၅ – မလဲႊေတာင္ ၀ါးတားဂိတ္ ျဖဳတ္သိမ္းရန္မရွိဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆ – GGS ကုမ္ၸဏီက ဂက္စ္ဖိုး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မသြင္းေသးေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇ – ပဲ့စင္ကၽြန္းအပါအ၀င္ ကၽြန္း/ကမ္းေျခေနရာ ေလးခုတြင္ အပန္းေျဖစခန္းလုပ္ရန္ ေျမေနရာ ေလွ်ာက္ထားမႈ ကန္ကြက္လႊာ စေခၚသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၈ – ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ထား၀ယ္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ အသင္း အဖဲြ႕မ်ားက သ၀ဏ္လႊာ ၇ ေစာင္ ေပးပို႔သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၈ – တို႔ခ်စ္တဲ့ထား၀ယ္ပဲြ ေမာင္းမကန္တြင္ က်င္းပသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ – ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းခ်ဳံရွင္းခ ပမာဏ မ်ားလြန္း သျဖင့္ စိစစ္အေရးယူေပးရန္ ထား၀ယ္ေဒသခံတစ္ဦးက အဂတိ ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားမႈ အေရးယူရန္မရွိေၾကာင္း အဂတိ ေကာ္မရွင္မွ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္စဲြျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ – ဂက္စ္ဖိုး အျပည့္ ေပးသြင္းရမည္ဆိုက မီးစက္ ရပ္လွ်င္ရပ္၊ မရပ္လွ်င္ ယူနစ္ေစ်း ၃၅၀ က်ပ္အထိ တိုးေကာက္ရမည့္ နည္းလမ္းသာရွိေၾကာင္း  GGS တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ – GGS ထံမွ ဂက္စ္ဖိုး ၁၄ ႀကိမ္ ေတာင္းၿပီးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဒု၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။