က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ထား၀ယ္စာပါ၀င္လာမည့္ တက္ဘလက္ ရွစ္ရာနီးပါး ျဖန္႔ေ၀

0
30

ထား၀ယ္ဘာသာစကား ျပန္ဆိုထား သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳအခ်က္ အလက္မ်ား ပါ၀င္လာမည့္ တက္ဘလက္ အလံုးေရရွစ္ရာနီးပါးကို တိုင္းအတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္က ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။

တိုင္းအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္ တိုက္နယ္ ဆရာ၀န္ ၃၈ ဦးႏွင့္ က်န္းမာေရးမွဴး၊ အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရးဆရာမ၊ သားဖြား ဆရာမ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးၾကီးၾကပ္ အစရွိသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၇၁၉ ဦးအား ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးစိန္က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ က်န္းမာေရးစံျပဳအခ်က္ အလက္မ်ားကို ထား၀ယ္ဘာသာစကား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ၄၃ မ်ဳိးျဖင့္ ျပန္ဆိုထားျပီး အေခ်ာသပ္ သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာ လ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တက္ဘလက္ မ်ား ေပးအပ္ပြဲတြင္ ၎င္းက ေျပာသည္။

“တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ၄၃ ဘာသာ ကိုလည္း ျပန္ဆိုျပီးျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားကို ဘာသာ စကား အလိုက္ စံျပဳအခ်က္အလက္မ်ား ဘာသာျပန္ဆိုထားတာကို ထည့္သြင္း သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအးေအးစိန္ က ဆိုသည္။

တက္ဘလက္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ စံျပဳအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ က်န္းမာေရး၊ ကုသေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အက္ပလီေဂးရွင္း (App)မ်ား၊ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားသာသာျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ App ႏွင့္ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ားကို ႐ံုးခ်ဳပ္က ထပ္မံထည့္သြင္း ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးစိန္က ရွင္းျပသည္။

ဆရာ၀န္မ်ားကိုျဖန္႔ေ၀ေပးသည့္ တက္ဘလက္မွာ မ်က္ႏွာျပင္ အက်ယ္ ၈ လက္မရွိျပီး အေျခခံက်န္းမာေရး      ၀န္ထမ္းမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀သည့္ တက္ဘလက္ မွာ မ်က္မွာျပင္အက်ယ္ ၇ လက္မရွိကာ ဆမ္ေဆာင္းတံဆိပ္ အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ သည္။

တက္ဘလက္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ တြင္ ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္ဟုသိရျပီး လက္ရွိ တြင္ တက္ဘလက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိရေသး ေၾကာင္း ေလာင္းလံုးျမိဳ႕နယ္အတြင္း တာ၀န္ က်ေနသည့္ သားဖြားဆရာမတစ္ဦးက ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအပါအ၀င္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ေျခာက္ခုတြင္ တက္ဘလက္ အလံုးေရ ၉၄၂၂ လံုးကို ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

                         ကိုေဇာ္