တနသၤာရီတိုင္း၏၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ထူးျခားသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

0
374

၈ ဘီလီယံေက်ာ္

Global Grand Service(GGS) ကုမၸဏီမွ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းသို႔ ေပးသြင္းရမည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဖိုး ပမာဏျဖစ္သည္။

 ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္က ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပုလံုးတံုတံုးေက်းရြာတြင္ ေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ ၅ လံုး ေျမဖံုးကာ ၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

 ၂၇ ေပ

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမစ္ေရႀကီးခဲ့သည့္ တနသၤာရီျမစ္ေရအမွတ္ ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္က တနသၤာရီျမစ္ေရသည္ အႏ္ၱရာယ္ေရအမွတ္ျဖစ္သည့္ ၂၄ ေပ ကို ထက္ ၃ ေပႏွင့္ ၃ လက္မ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀

တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္း ခ်ံဳရွင္းချဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လူအေျပာမ်ားသည့္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

 ၄၄

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊ တက္ၠသိုလ္ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္သာတြင္းတူးရာမွ ဗုံသီးေဟာင္း ၄၄ လံုး ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။