တနသၤာရီၿမိဳ႕  ေရေဘးလြတ္ေရး ကြင္းဆင္းတိုင္းတာေရးအဖဲြ႔ မဖြဲ႕ေသး

0
68

တနသၤာရီၿမိဳ႕ႏွင့္ေရေဘးသင့္ေက်းရြာ မ်ား အနာဂတ္တြင္ ေရေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာေရးအဖဲြ႔ကို မဖြဲ႕ျဖစ္ေသးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

ကြင္းဆင္းတိုင္းတာေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု  တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္လည္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးၿပီး သံုးလ ေက်ာ္အၾကာအထိ မဖြဲ႕ျဖစ္ေသးေပ။

“ေလာေလာဆယ္ မဖဲြ႔ျဖစ္ေသးဘူး၊ မၾကာမီ ဖဲြ႔ဖို႔ေတာ့ ရွိတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုႏွစ္ မိုးရာသီအတြင္း ၂ လခန္႔ဆက္တိုက္ ေရႀကီးေရလွ်ံခဲ့ၿပီး အႏၱရာယ္ေရမွတ္ ၂၄ ေပ သတ္မွတ္ထားေသာ တနသၤာရီၿမိဳ႕သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ေရ ၂၇ ေပေက်ာ္ထိ ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည္။

အိမ္ေျခ  တစ္ေထာင္ေက်ာ္(၁၁၇၀)ရွိ ေသာ တနသၤာရီၿမိဳ႕၌ ယခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေျခ ေျခာက္ရာေက်ာ္(၆၂၃)ရက္တို၊ ရက္ရွည္ ေရေဘးသင့္ေနခဲ့သည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕သည္ စတည္ကတည္း က ေရလႊမ္းႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္တည္ထား သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ထူးကဲ ျမစ္ေရအျဖစ္ ၃၆ ေပ ၃ လက္မအထိ ႀကီးဖူးကာ၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၃ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ျမစ္ေရႀကီးဖူးေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းခုႏွစ္မ်ားမတိုင္မီကလည္း ၿမိဳ႕ေရနစ္သည့္အခါမ်ားရွိခဲ့ဖူးသည္ဟု သိမီသူမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ေရပညာရွင္တို႔က လက္ရွိ ကမာ္ၻ႕ရာသီဥတု အေျခအေနအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕၏ လက္ရွိအခင္းအက်င္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေရနစ္မႈက တစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္သာ ပိုလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕အနာဂတ္အတြက္ အဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းကာ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာျခင္းမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ကိုလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းသည့္အဖြဲ႕မွာ အလုပ္ျဖစ္ေသာ အဖဲြ႔ျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း တနသၤာရီမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲျမင့္ေဆြက ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

Dawei Watch