ကမ္းနီးေရလုပ္သားမ်ား ေထာင္ေဘးလြတ္ေရး အေျဖ ဘာလဲ

0
376
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္မွ ကမ္းနီးေရလုပ္သား ၅၃ ဦး ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲအက်ဥ္းေထာင္တြင္း အခ်ဳပ္သားအျဖစ္ ေရာက္ေနသည္။

၎င္းတို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လ ၁၉ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ငပလီၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေမာင္းမကန္၊ ပန္းတင္အင္း၊ ေက်ာက္ဆင္ေက်း႐ြာသားတို႔၏ ေလွ ၆ စီးပါ ပဲ့နင္း၊ ေလွပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။

သူတို႔အား လိုင္စင္မရွိဘဲ ငါးဖမ္း သျဖင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၈ တို႔ျဖင့္ တရားစဲြ ထားသည္။

ပုဒ္မ ၄၄ အရ  ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ ျခင္းခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ ၃ သိန္းအထိ ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၄၈ အရ  ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ ျခင္းခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ ၅ ေသာင္းအထိ ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄ သည္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္း ကမ္းနီးေရလုပ္သားမ်ားအား အခ်ိန္မေ႐ြး ေထာင္ထဲပို႔ ႏိုင္ေသာ ပုဒ္မျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရလုပ္သားမ်ား၊ ေရလုပ္သားအေရး လႈပ္ရွား သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ခ်ီ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၄၄ ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရကာ ၿမိတ္ေထာင္အခ်ဳပ္ထဲ ေရာက္ေနသူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ၄ လ အတြင္း ေရလုပ္သား ၁၀၆ ဦးထိ ရွိေန သည္။

လိုင္စင္မရွိဘဲ ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းကို က်ဴးလြန္ပါက ပုဒ္မ ၄၄ အရ တရားစြဲခံရမည္ကို ေရလုပ္သား တို႔ သိရွိၾကသည္။

သို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကမ္းနီး ငါးဖမ္းေလွပိုင္ရွင္တို႔က တရား၀င္ ငါးလုပ္ငန္း လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ကမ္းနီးလိုင္စင္သည္ ေလွ အလ်ား ေပ ၃၀၊ ေလွစက္ ျမင္းေကာင္ ေရအား ၂၅ ေကာင္ေအာက္ ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားရာ လက္ရွိေခတ္ ကမ္းနီး ငါးဖမ္းေလွ အမ်ားစုမွာ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၾကသည္။

ယင္းသို႔ ေက်ာ္လြန္ျခင္းမွာ ပင္လယ္ ျပင္တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကမ္းနီး တြင္ ငါးဖမ္းဆီးရရွိမႈ က်ဆင္းလာျခင္း၊ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းခြင္ အလွမ္းေ၀းလာျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေလွႏွင့္ စက္အင္အားမ်ား ယခင္ထက္ ပိုမိုႀကီးမား ေအာင္ တည္ေဆာက္ တပ္ဆင္လာရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ကမ္းနီး ငါး ဖမ္းေလွ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ မွာ အထက္ပါ ငါးဖမ္းလိုင္စင္ မရသည့္ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ထား၀ယ္ ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႀကံေပး ဦးေဇာ္သူရထံမွ သိရသည္။

ယခင္က ကမ္းနီးငါးဖမ္း လိုင္စင္ မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ မိ႐ိုးဖလာ ေမွ်ာပိုက္ေလွ အမ်ားစုမွာ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွတစ္စီး၏ သတ္မွတ္စံ ႏႈန္းထက္ ႀကီးမားေနေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္မွ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ျငင္းဆိုခံေနရေၾကာင္း ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရလုပ္သား မ်ားက ေျပာၾကသည္။

ေရလုပ္သားတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ ထမ္းကာ တည္ဆဲဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ တရား၀င္ လုပ္ကိုင္လိုၾကသည္။

ငါးဖမ္းလိုင္စင္မရွိဘဲ ငါးထြက္ ဖမ္းသည့္ေလွမ်ားမွာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ တာ၀န္ရွိသူတို႔၏ စစ္ေဆးမႈ ရင္ဆိုင္ခံယူ ရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကရျခင္း၊ ကမ္းေ၀း ငါးဖမ္းေလွမ်ားႏွင့္တကြ အျခား လိုင္စင္ရွိ ငါးဖမ္းေလွမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းရင္း ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာ ႀကံဳေတြ႕ပါက အေထာက္ အထား မျပည့္စုံသျဖင့္ မိမိတို႔ဘက္မွ မွန္ေနသည့္တိုင္ အ႐ႈံးႏွင့္သာ အေလွ်ာ့ ေပးရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ဥပေဒအတိုင္း ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရန္ အခက္ႀကံဳ ေနရေၾကာင္း ေျပာၾက သည္။

ယင္းေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ သမ္ၼတ ႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားထံ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးပါရန္ ေလွပိုင္ရွင္မ်ားက လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္က အသနားခံစာ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုထိ အေၾကာင္းတစ္စုံ တရာ မထူးခဲ့ေပ။

သို႔ေၾကာင့္ လက္ငင္းစား၀တ္ ေနေရး အတြက္ မိ႐ိုးဖလာ တႏိုင္တပိုင္ ေရလုပ္ငန္း ကို အရဲစြန္႔လုပ္ကိုင္ၾကရင္း ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူ ခံၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလာင္းလုံးမဲဆႏ္ၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္ေထြးက လႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာေကာ္မတီဥက္ၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူစဥ္က ေရလုပ္သားမ်ား လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္(ယခု ႏိုင္ငံ ေတာ္သမ္ၼတ)ထံ လူကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ေျပာ သည္။

ယခု ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္သား ကမ္းနီး ေရလုပ္သားမ်ား အခ်ဳပ္ခံ၊ တရားစြဲ ခံေနရသည့္ကိစ္ၥအတြက္လည္း ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း လက္မွတ္ေရးထိုး ကာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးထံ အတတ္ႏိုင္ ဆုံး ေျဖေလွ်ာ႔ေပးရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း ဦးဗိုလ္ေထြးက ေျပာသည္။

“၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ဒီ(တနသၤာရီ တိုင္း)ဘက္က သေဘာထားေတြ ျပန္ ေမးေနတယ္ ၾကားပါတယ္၊ ေျဖေလွ်ာ႔ ေပးသင့္တာေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစခ်င္ပါ တယ္”ဟု ဦးဗိုလ္ေထြးက ေျပာသည္။

ကမ္းနီးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းကိစ္ၥအား တိုင္းလႊတ္ေတာ္အဆင့္တြင္ လုပ္ႏိုင္သမွ်၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္သမွ် အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ လုပ္ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑ကုန္သြားၿပီဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ေပးထားခ်က္အရ ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုကသာ ျပဳ၊ ျပင္၊ ဖ်က္ လုပ္ႏိုင္သည္။

ယခုတည္ဆဲ ျမန္မာ့ပင္လယ္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒမွာ ေခတ္ႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီ ေတာ့သည့္ အိုေဟာင္းေနေသာ ဥပေဒ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ကိုက္ ညီသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဥက္ၠာမင္း က ေျပာသည္။

ဥပေဒက ေခတ္ေနာက္က်က်န္ခဲ့တယ္။ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မွသာလွ်င္ ေျဖရွင္းနည္း အစစ္အမွန္ ျဖစ္လိမ့္မယ္

ဟု ဦးဥကၠာမင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲေနၿပီး သက္ဆိုင္ ရာဌာနမ်ားက ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳေနဆဲ ျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္မလာေသးဘဲ ၾကန္႔ၾကာ ေနေၾကာင္း ၎င္းက ေျပာသည္။

ဥပေဒကို အျမန္ ျပင္ဆင္သင့္ၿပီကို ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏွီးႏြယ္သူတို႔ကလည္း သေဘာတူၾကသည္။

“ဥပေဒ မျပင္သ၍ေတာ့ ဒီျပႆနာ တက္ေနမွာပဲ”ဟု ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ သက္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္မူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေထာင္ အခ်ဳပ္ေရာက္ တနသၤာရီတိုင္းသားမ်ား အတြက္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တို႔က ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ငါးလုပ္ ငန္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အသနားခံေနၾကသည္။

ဥပေဒအရ အေရးယူမယ္ဆို ရင္လည္း သက္သက္ညႇာညႇာ ျဖစ္ဖို႔ရယ္၊ ေလွေတြမဆုံး(ျပည္သူပိုင္ မသိမ္း)ဖို႔ရယ္ေပါ့၊ တရားရင္ဆိုင္ရင္း (အခ်ိန္ၾကာၿပီး) ေလွေတြဆုံးသြားမွာ အရမ္းေၾကာက္ေနတယ္

ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သက္က ေျပာသည္။

ယခု ဖမ္းထားသည့္ ေလွတစ္စီး၏ ေလွ၊စက္၊ ငါးဖမ္းပိုက္တို႔ တန္ဖိုးမွာ သိန္း ၅၀၀ ခန္႔မွ သိန္း ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ အထိရွိေၾကာင္း ေရလုပ္သားတို႔က ေျပာၾက သည္။

ငါးဖမ္းလိုင္စင္မရွိ၍ ေထာင္ထဲ ေရာက္ရသည့္အျဖစ္မွ ေလာေလာဆယ္ ကင္းေ၀းေစရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွ မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္က လိုင္စင္ထုတ္ ေပးႏိုင္ရန္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ စီစဥ္သင့္ သည္ဟု ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေန သည္။

“သတ္မွတ္တာထက္ေက်ာ္လြန္ ေနတဲ့ေလွေတြ၊ စက္ေတြကို ျပန္စိစစ္ၿပီး လိုင္စင္ထုတ္ေပးေစခ်င္တယ္။ မဟုတ္ရင္ ေနာက္ထပ္ေထာင္ထဲ ေရာက္ၾကဦးမွာပဲ”ဟု တိုင္းငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္စိုးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ အရ အရ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္ မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသည္။

လက္ရွိ ယခုႏွစ္တြင္မူ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းမွ ေရလုပ္သား ၁၅၀ ေက်ာ္က ဥပေဒႏွင့္ ေခတ္ကာလ အက်ပ္အတည္း ေအာက္တြင္ ေထာင္အခ်ဳပ္ထဲ အမႈရင္ဆိုင္ ေနၾကရသည္။

ေလွတစ္စီအဖမ္းခံရပါက ေလွပိုင္ရွင္ သာမက ေရလုပ္သားတစ္ဦးခ်င္းစီ ေနာက္တြင္ မွီခိုေနသည့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ အျခား ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစုမ်ားစြာ ပါ၀င္ ေနၿပီး ယင္းဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမား မ်ားစြာကလည္း မွီခိုလ်က္ရွိရာ ေဒသအတြက္ မ်ားစြာ နစ္နာရေၾကာင္း ရခိုင္တြင္ အဖမ္းခံရသည့္ ေလွမ်ားအနက္ ေလွပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာင္းမကန္ ႐ြာသား ဦးေဇာ္နီက ေျပာသည္။

၎င္းနစ္နာမႈမ်ား အျမန္ေျပလည္  ေစရန္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သိထားၿပီး ျဖစ္သည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ကူညီေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း ဦးေဇာ္နီက ေျပာသည္။

“လိုင္စင္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မလုပ္ဘဲေနသူေတြ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ မလုပ္ေပးေတာ့တာကို။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ျဖစ္ေနတာ တိုင္းအစိုးရ သိၿပီးသားပါ၊ အခြန္လည္း ႏွစ္တိုင္းသြင္းေနတာပဲ သူတို႔ သိသားေလ၊ ကိုယ့္ေလွကိုယ္ ျပန္ရၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း လုပ္စား ခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္နီက ေျပာသည္။

 

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္        ဦးဗိုလ္ေထြးကလည္း လက္ရွိ ျပႆနာအား      ေျပလည္ေျဖေလွ်ာ႔ေစေရး ရခိုင္ျပည္နယ္         အစိုးရႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ အစိုးရခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အစိုးရ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္၊ ဒီေဒသမွာ ဒါကေတာ့ မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းပါပဲဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေပါ့၊ ဥပေဒေၾကာင့္ဆိုၿပီး မလုပ္ဘဲ ေနလို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့”ဟု ဦးဗိုလ္ေထြးက ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ကမူ ပင္လယ္ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း မွာ တိုင္းအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မဟုတ္ သျဖင့္ ေျဖရွင္း၍မရဟု ေျပာသည္။

ေရခ်ိဳမွ တိုင္းအစိုးရက ေျဖရွင္းလို႔ရတယ္၊ ေ ရငံဆိုရင္ တိုင္းအစိုးရက ေျဖရွင္းလို႔ မရဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ေျပာလို႔ မရဘူး၊ သူလည္း ေရခ်ိဳပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုေတာ့ ေရငံ ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ငါးလုပ္ ငန္းဦးစီးဌာန ၫႊန္/ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေတာ့ အသနားခံစာတင္မွရမွာ

ဟု ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္က ဆိုသည္။

ကမ္းနီးေရလုပ္သားတို႔၏ လိုင္စင္မဲ့ ငါးဖမ္းဆီးေနရ၍ ဖမ္းဆီးခံရမႈကိစၥမွာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္း ျဖစ္ၿပီး ၿပီးသြား မည့္ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ထပ္အစဥ္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနႏိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းအစိုးရတို႔က အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္ေထြးက ေထာက္ျပသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေရာ တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရပါ ဒီကိစ္ၥကို ေလးေလးနက္နက္ ကိုင္တြယ္ေစခ်င္တယ္၊ ျပည္ေထာင္စု ကေတာ့ ကမ္းနီးကိစ္ၥက တစ္ျပည္လုံးမလႊမ္း ၿခံဳေတာ့ ခပ္ေပါ့ေပါ့ ထင္ေကာင္းထင္မယ္၊ တိုင္းအစိုးရကေတာ့ အေလးအနက္ထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုမယ္”ဟု ဦးဗိုလ္ေထြးက ဆိုသည္။

 

Dawei Watch