ၿမိတ္မီတာခ တစ္ဆယ္က်

0
68

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ တစ္ဆယ္ က်ပ္သာေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း ပုဂ္ၢလိက မီးလင္းေရးလုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ တစ္ယူနစ္ လွ်င္ ၄၉၅ က်ပ္မွ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ၄၈၅ က်ပ္ ႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ျမင့္မိုရ္(ၿမိတ္)