ပဲ့စင္ကြ်န္းတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေျမေလွ်ာက္ထားမႈ ေဒသခံ ငါးရာနီးပါး ကန္႔ကြက္

0
336
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ေလာင္းလံုးျမိဳ႕နယ္ ပင္လယ္ အတြင္းရွိ ပဲ့စင္ကၽြန္းတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျမယာ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ေဒသခံငါးရာနီးပါးက လက္မွတ္ထိုးကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။
ဧက ၁၄၀ ရွိ ပဲ့စင္ကြ်န္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Excellent Fortune Development Group ကုမၸဏီက ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ ဇိမ္ခံသေဘၤာမ်ား ရပ္နားႏိုင္ သည့္ ဆိပ္ကမ္း၊ ေရေပၚေရေအာက္ ကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း လုပ္ရန္အတြက္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမရိုင္း အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းအေပၚ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ဒီဇင္ဘာ လ ၇ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္အထိ ကန႔္ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန(ေျမစာရင္း)က ကန္႔ကြက္လႊာ ေခၚယူထားသည္။
ယင္းေၾကာင့္ ေလာင္းလံုးျမိဳ႕နယ္ တီဇစ္ေက်းရြာမွ ေရလုပ္သားမ်ား အပါ အဝင္ ေဒသခံ ၃၈၅ ဦးက စုေပါင္း လက္မွတ္ထိုးကာ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ကန္႔ကြက္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္လႊာတင္ရာတြင္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ဆိုသည္။
ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းအရ ပဲ့စင္ကၽြန္းကို မွီခိုကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရသည့္ အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ စုေပါင္းလက္မွတ္ ထိုးကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ေျပာသည္။
“ကၽြန္းအက်ယ္အဝန္း အားလံုးယူ လိုက္တာက မျဖစ္သင့္ဘူး၊ တစ္စိတ္တစ္ ေဒသဆို ေတာ္ေသးတယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ သိန္းက ဆိုသည္။
ပဲ့စင္ကၽြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေညာျပင္၊ ဘူးေထာင့္အစရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ အျခားေရလုပ္သား ၇၁ ဦးကလည္း စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးကာ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္က ကန႔္ကြက္ လႊာတင္ထားေၾကာင္း ထား၀ယ္တိုင္းရင္း သားမ်ားပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။
ေလာင္းလံုးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပဲ့စင္ ကၽြန္း၊ ေက်ာက္တြင္းကမ္းေျခ၊ စမ္းလွမ္း ရြာအနီးရွိ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းႏွင့္ ပညစ္ကၽြန္း တို႔တြင္ အပန္းေျဖစခန္း ေဆာက္ရန္ အတြက္ ကုမ္ၸဏီေလးခုက ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
ေက်ာက္တြင္းေက်းရြာအုပ္စု ေက်ာက္တြင္းကမ္းေျခရွိ ေျမအက်ယ္ အ၀န္း ၁၃၈ ဧကေပၚတြင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ရတနာ စိုင္းေကာင္းျမတ္ ေက်ာ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမ္ၸဏီ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
ေက်ာက္တြင္းကမ္းေျခတြင္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ယခင္ေလွ်ာက္ခဲ့ ဖူးသူသံုးဦးမွ ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္း ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ေလာင္းလံုးျမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ေထြးက ဆိုသည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔အထိ ပဲ့စင္ကၽြန္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း ေလွ်ာက္ထားမႈ ကန္႔ကြက္လႊာ ၂ ေစာင္ႏွင့္ ေက်ာက္တြင္း ကမ္းေျခေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ကန႔္ကြက္ လႊာ တစ္ေစာင္ လက္ခံရရွိ ထားေၾကာင္း ဦးေအာင္ေထြးက ေျပာသည္။
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္လႊာ လက္ခံရရွိပါက သီးျခားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျပီး ျပန္လည္စစ္ေဆး ေစေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး ဦးျမင့္စန္းက ဆိုသည္။
သီးျခားအဖြဲ႕က စစ္ေဆးျပီး ျပန္လည္တင္ျပလာသည့္ အစီရင္ခံစာ အေပၚ အေျခခံကာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟို ေကာ္မတီထံ တင္ျပရေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းလုပ္ ကိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအေပၚ ခြင့္ျပဳ/ခြင့္မျပဳကို ဗဟိုေကာ္မတီကသာ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။
ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အထက္ပါ ေနရာႏွစ္ခုအျပင္ ကၽြန္းႏွစ္ ကၽြန္းကိုလည္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း အသံုးျပဳ ခြင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
စမ္းလွမ္းကမ္းေျခအနီး ၇.၉၈ ဧက အက်ယ္အဝန္းရွိသည့္ ကၽြန္းကို ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အပန္းေျဖ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ First Golden Dragon Construction ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာ ေဒၚနန္းခင္ျမင့္ရီက ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ေၾကာင္း အထက္ပါ ႐ံုးထံမွ သိရသည္။
ပညစ္ေက်းရြာအုပ္စု အက်ယ္အ၀န္း ၁၁.၉၉ ဧကရွိ ပညစ္ကၽြန္းတြင္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ အပန္းေျဖဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အတြက္ စိုးႏိုင္ျဖိဳး ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာ ေဒၚနန္းခင္ျမင့္ရီက ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းရံုးထံမွ သိရသည္။
ပညစ္ကၽြန္းတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္းေဆာက္ရန္ ေလွ်ာက္ ထားမႈကိုလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ပညစ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ ဇန္န၀ါရီ လ ၃ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ပညစ္ကၽြန္းသည္ ေဒသခံငါးဖမ္း ေလွမ်ား လိႈင္းဒဏ္ေလွဒဏ္ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္ ဝင္ေရာက္နားခိုသည့္ကၽြန္းျဖစ္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား ငါး၊ ခ႐ု၊ ပုစြန္၊ ဂဏန္း စသည့္ ေရထြက္ပစ္ၥည္းမ်ား ရွာေဖြ စားေသာက္ရာေနရာျဖစ္ျခင္း၊ ကၽြန္း၏ ပထဝီေနထားအရ ရွမ္းေမာ္ေက်းရြာကို ေလျပင္းမုန္တိုင္းဒဏ္ စသည့္ သဘာဝ ေဘးမွ ကာကြယ္ေပးထားျခင္း၊ သက္တမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ သဘာ၀ေပါက္ ပင္ႀကီးမ်ား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသူက သစ္ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း စသည့္တို႔ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
စမ္းလွမ္းကမ္းေျခအနီးရွိ ကၽြန္းကိုမူ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔အထိ ကန္႔ကြက္သူ မရွိေသး ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနထံမွ သိရ သည္။
ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကၽြန္း သံုးကၽြန္းႏွင့္ ကမ္းေျခေနရာ တစ္ခုတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းေလွ်ာက္ ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထား၀ယ္တိုင္း ရင္းသားမ်ား ပါတီကလည္း ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

ကိုေဇာ္