သထံုတြင္ အက်ဥ္းေထာင္အသစ္ ေဆာက္မည္

0
70

မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕ရွိ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားျပားၿပီး ၾကပ္ တည္းလာသည့္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ အသစ္တစ္ခု ထပ္ေဆာက္သြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အက်ဥ္းေထာင္အသစ္ကို သထံုၿမိဳ႔ နယ္ ေစ်းမသြယ္ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တြင္  စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးလင္းဗုိလ္ေနာင္က ေျပာသည္။

“သထံုေထာင္က က်ဥ္းလာတဲ့ အတြက္ ေထာင္အသစ္ေဆာက္ဖုိ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ငန္း စတင္မယ္၊ အခုေတာ့ တင္ဒါ ေခၚေနတယ္၊ ေထာင္က အက်ဥ္းသား ၅၀၀ ဒါမွမဟုတ္ ၇၀၀ ဆံ့ အက်ဥ္း ေထာင္ပါ အမ်ိဳးအစားက အဆင့္ (ခ) ေပ ၅၀၀ ပတ္လည္ေပါ့” ဟု ဦးလင္းဗုိလ္ေနာင္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားအနက္ အမ်ိဳး သားသည္ အမ်ိဳးသမီးထက္ ၅ ပံု ၁ ပံု ပိုမ်ားၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈႏွင့္ အက်ဥ္းက် ေနသူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနသည္ဟု လည္း ၄င္းက ဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အက်ဥ္းသား ၁၀၀၀ ဆံ့ (က) အဆင့္ရွိ က်ိဳက္မေရာ အက်ဥ္းေထာင္ (ေမာ္လၿမိဳင္) ႏွင့္ အက်ဥ္း သား ၅၀၀ ဆံ့ (ခ) အဆင့္ သထံုအက်ဥ္းေထာင္ ၂ ခု ရွိသည္။

 

ယဥ္စႏိုင္း