တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္တနသၤာရီ DICA ပထမခ်ိတ္

0
507

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန DICA ရံုးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္စနစ္ျဖင့္ အမွတ္ေပးရာတြင္ တနသၤာရီတိုင္းရံုးက အမွတ္ အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့သည္။

အတည္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးမႈ၊ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ လစဥ္အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ေၾကာင္း DICA ဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလအတြက္ အကဲျဖတ္ရာတြင္ တနသၤာရီတိုင္းရံုးက ၇ မွတ္ျဖင့္ ပထမေနရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ အကဲ ျဖတ္ျခင္းကို ျပီးခဲ့သည့္ ငါးလခန္႔က စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ယခု ႏို၀င္ဘာလတြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။

“အရင္ကဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းက ေအာက္ကေရရင္ ဒုတိယေျမာက္ေပါ့”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာလတြင္မူ ရန္ကုန္တိုင္းက ၆ မွတ္၊ မႏ္ၱေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ဧရာ၀တီ၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔က ၄ မွတ္စီ၊  ကယား၊ ကရင္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္က ၃ မွတ္စီ၊ မြန္ျပည္ နယ္က ၂ မွတ္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ဦးစီး မွဴးရံုးတို႔က ၁ မွတ္စီ ရရွိေၾကာင္း အထက္ပါရံုး ထံမွ သိရသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္တိုင္းက အျမဲတမ္း ဦးေဆာင္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

                        ကိုေဇာ္