ဂ်င္းႏိုင္ငံေရးေဘး ကင္းေဝးၾကပါေစ

0
592

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ အဘိ ဓာန္၏ အေက်ာ္ၾကားဆုံး စကားလုံး (Word of the Year) ျဖစ္ခဲ့သည္။
ထိုစဥ္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ သူေတြ အၾကားအေျပာအမ်ားဆုံး စကား လုံးတစ္ခု ျမန္မာျပည္တြင္ ကူးစက္ႏွင့္ ေနၿပီးၿပီေလာ။
ထိုစကားလုံးမွာ Post-truth Politics။
တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာျပန္ရေသာ္ အမွန္ တရားအလြန္ႏိုင္ငံေရး ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကို ေလ့လာသုေတသနျပဳ ေသာ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ထိုထက္ မက နက္႐ႈိင္း၊ အဓိပၸါယ္ေထြျပားလွသည္။
ပညာရွင္မ်ား ဖြင့္ဆိုေသာ ဟိုအဓိပၸာယ္ သည္အဓိပၸာယ္မ်ားကို ဖတ္ ႐ူေလ့လာၿပီးေနာက္ ထိုစကားလုံးကို ေခတ္စကားျဖင့္ ဆိုရလၽွင္ “ဂ်င္း ႏိုင္ငံ ေရး” ဟု ေကာက္ယူႏိုင္သည္ဟု ေစာ ေၾကာ သေဘာပိုက္မိသည္။

(က)
အေနာက္ကမၻာရွိ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားတို႔မွာ စီးပြားေရး မညီမၽွမႈ၊ လူမႈေရး မညီမၽွမႈတို႔အၾကား စိတ္အခ်ဥ္ ေပါက္လာသည္။ လူအမ်ားစုက အခ်က္ အလက္ေတြ၊ မွန္ကန္ေလးနက္မႈေတြထက္ “စိတ္ခံစားမႈ” ကို ဦးတည္လာသည္။ ထိုစဥ္ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလုံးကို ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေပၚလာ သည္။ လူတို႔၏ေဒါသစိတ္ကို ဆြေပးႏိုင္ ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေပၚလာသည္။
မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းက ျပႆနာ မဟုတ္။ အမွန္အမွားကို ေဝဖန္ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ျခင္းက မ်ားစြာေရွ႕တန္းမေရာက္ ေတာ့ဘဲ ၾကားေကာင္းေသာ၊ နားဝင္ ေကာင္းေသာ၊ လူအမ်ား ခိုက္ေလာက္ ေသာ စကားလုံးလွလွမ်ား ပစ္သြင္းႏိုင္ ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေပၚလာသည္။
ယင္းသို႔ျဖင့္ Post-truth Politics ဆိုသည့္စကား ပိုေခတ္စားလာသည္။ Post-truth Politics ၏ သေဘာမွာ အခ်က္အလက္ အကိုးအကား၊ အစစ္ အမွန္ တို႔အေပၚ အေျခမတည္ေတာ့ဘဲ လူတို႔၏ စိတ္ခံစားမႈတို႔အေပၚသာ အေျခ ခံ စည္း႐ုံးလာေသာ ႏိုင္ငံေရးပုံစံဟု ဆို ႏိုင္သည္။ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒအရ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ မ်ားစြာ ဂ႐ုမထားေတာ့။ ယင္းအျပင္ အခ်က္အလက္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေခ်ပခ်က္မ်ားကိုလည္း အေလးဂ႐ုမျပဳ ေတာ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပုံစံ ျဖစ္သည္ (Jane Suiter, 2016)။

ကမၻာေက်ာ္ the Economist မဂၢဇင္းႀကီးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Post-truth အေၾကာင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ေဖာ္ ျပခဲ့သည္။ ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ အေမရိ ကန္သမၼတ (ထိုစဥ္က သမၼတေလာင္း) ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို Post-truth ႏိုင္ငံေရး ၏ ထြဋ္ေခါင္အျဖစ္ တင္စားထားသည္။
ေဒၚနယ္ထရမ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စဥ္က လူထုၾကားထဲ ဟာခနဲ ဟင္ခနဲ ျဖစ္သြားေစသည့္ စကားလုံးမ်ား ပစ္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဥပမာ အိုဘားမား၏ ေမြးစာရင္းမွာ အတုႀကီး၊ အိုဘားမားမွာ IS မြတ္ဆလင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ကို ေမြးဖြားေပးခဲ့သူႀကီး၊ အေမရိကန္ ယခု ဒုကၡေရာက္ေနသည္မွာ ယခင္ သမၼတတို႔ ၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ဟူေသာ ထရမ့္၏ ေျပာလုံးမ်ား ျဖစ္သည္။ မွန္သည္၊ မွား သည္က ေနာက္မွ၊ ကနဦးတြင္ေတာ့ မဲ ဆႏၵရွင္မ်ား ေႂကြသြားသည္။
မဲဆႏၵရွင္မ်ားခမ်ာ သူေျပာေသာ စကားမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း တိုက္စစ္၍ မရ။ သူလိုလူေတာင္မွ သည္လို လူသိနတ္ ၾကား ထိုသို႔ေျပာေနမွေတာ့ ဟုတ္သလိုလို ရွိသည္ဟု ထင္သူက မ်ားေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ဂ်င္းထည့္သြားၾကသည့္ ဟုတ္ေယာင္ရွိ အယူအဆမ်ားကို အမွန္ ထင္သြားၾကသည္။

ေျပာဆိုစည္း႐ုံးသူ ကလည္း ေျပာ ကတည္းကိုက စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္တတ္၊ စာတတ္ေပတတ္မ်ားကို ယုံေအာင္ စည္း ႐ုံးေဟာေျပာျခင္း မဟုတ္။ ယုံသည္မယုံ သည္ကို ေနာက္ထား။ အေရးႀကီးသည္က တစ္ဖက္သား နစ္နာသြားဖို႔ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သားကို ပုံဖ်က္ဖို႔ ျဖစ္သည္ (The Economist, 2016)။
သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္ ကို ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ သက္သက္ျဖစ္ သည္။ ယင္းကိစၥမမွန္ေၾကာင္း ခ်က္က် လက္က် လိုက္ရွင္းသူေတြကေတာ့ ဘယ္ လိုလို ဆိုဆို ေနာက္ေကာက္က်သြားေလ ၿပီ။
အမွန္တရားက ဖိနပ္စီးတုန္းရွိေသး၊ မုသားက ကမၻာပတ္ေနၿပီဆိုေသာ စကား ပင္ ရွိေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။
အေျပာအေဟာ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဂ်င္းထည့္သြားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္ မ်ားကို အခ်က္အလက္ အကိုးအကားျဖင့္ ျပန္လည္ေခ်ပသူတို႔က အက်အန ျပင္ ဆင္ေနစဥ္မွာပင္ ႏိုင္ငံေရး မုသားတို႔က ျပန္႔ႏွံ႔သြားၾကေလၿပီ။
အခ်ိဳ႕ေသာ စကားမ်ားမွာ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရ႐ုံသက္သက္မၽွျဖင့္ ရည္မွန္းကာ ဖန္တီးသုံးစြဲေသာ မုသား မ်ား ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကတိတည္ ျခင္း၊ မတည္ျခင္းက ေနာက္ထား၊ ယခု ေတာ့ လူ႕အႀကိဳက္၊ လူ႕အခိုက္ ကတိေတြ ေပးလိုက္မည္။ ဟိုဟာ လုပ္ျပမည္၊ သည္ ဟာလုပ္ျပမည္ဟု ေလလုံးထြား မဲဆြယ္ လိုက္ၾကသည္။

ေနာက္မွ ဟိုအေၾကာင္းျပ၊ သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ျဖင့္ ယင္းကတိမ်ား မတည္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး လွည့္ျဖား ေျပာဆိုႏိုင္သည္။
လူအမ်ားက တစ္စုံတစ္ရာေသာ စနစ္ တစ္ခုကို စိတ္ကုန္ေနခ်ိန္၊ လက္ ငင္းစနစ္ႀကီး ႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားကို စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ေနခ်ိန္ ထိုသို႔ ေလလုံးထြားမုသား ႏိုင္ငံေရးဆြယ္စကား ေဟာလာသူမ်ားကို သေဘာေခြ႕ၾကသည္။ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ ေနာက္ထား၊ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မျဖစ္ႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အမွန္တရားတို႔ အေပၚလည္း အေလးမထားေတာ့၊ ေရ ရွည္အက်ိဳးရလဒ္ကိုလည္း မတြက္၊ မေတြးၾကေတာ့ဘဲ ပစ္ယုံလိုက္ၾကသည္။
ထိုသို႔ျဖင့္ လူအမ်ားမွာ ေျဖသာသြား သည္။ စိတ္ထဲ ေက်နပ္သြားသည္။Feel Good ျဖစ္သြားသည္။
Post-truth politics ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ပညာရွင္မ်ား အဓိကအားျဖင့္ ဥပမာ ျပဳၾကသည္မွာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို သမၼတအျဖစ္ မဲေပးလိုက္ၾကျခင္းႏွင့္ ၿဗိ တိန္ဥေရာပသမဂၢမွ ခြဲထြက္ရန္ မဲေပး လိုက္ၾကျခင္းကို ဥပမာေပးၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရွိ လက္ရွိ အေျခအေနကို စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ေနေသာ ေအာက္ေျခလူျဖဴလူတန္းစားတို႔မွာ “မ ထူးေတာ့တဲ့ အတူတူ၊ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ထရမ့္လိုက္ၾကတာေပါ့”ဟု စဥ္းစားမဲေပး ခဲ့ၾကသည္ဟု အေနာက္တိုင္းသား ဆရာ တစ္ဦးက သူ႕အျမင္ကို မွတ္ခ်က္ျပဳဖူး သည္။
ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ေရး မဲေပးသူတို႔မွာ လည္း စိတ္ခံစားမႈကို အေျခခံေသာ၊ အခ်က္အလက္အမွန္ မဟုတ္ဘဲ ဖန္တီး လုပ္ႀကံ ထားေသာ ေျပာစကားမ်ားကို အေျခတည္ကာ ခြဲထြက္ေရး မဲေပးလိုက္ ၾကသည္ဟု ဆိုၾကသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ၿဗိတိန္က ဥေရာပ သမဂၢဝင္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ပတ္ လၽွင္ ေပါင္သန္း ၃၅၀ အကုန္အက် ရွိ ေနသည္ဟု သတင္းျဖန္႔လိုက္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿဗိတိန္က ဥေရာပ သမဂၢ သို႔ တစ္ပတ္လၽွင္ ေပါင္သန္း ၃၅၀ ေပး ေနရေၾကာင္း သတင္းမွား ပုံပ်က္ ျပန္႔ႏွံ႔ သြားသည္ (The New York Times, 2016)။

သုေတသန အဖြဲ႕မ်ား၊ BBC ကဲ့သို႔ ေသာ မီဒီယာမ်ားက ယင္း ကိန္းဂဏန္းမွာ လုပ္ႀကံဇာတ္လမ္းႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း လိုက္ရွင္းၾကေသာ္ျငားလည္း ေဆးမမီ ေတာ့။ ေနာက္က်သြားေလၿပီ။
မုသားႏိုင္ငံေရးက ကမၻာပတ္ႏွင့္ေန ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

(ခ)
ယေန႔ေခတ္ကဲ့သို႔ေသာ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစား ပေဒသာစုံလွေသာ ေခတ္ ႀကီးတြင္ မုသားအလွည့္အဖ်ားစကားမွာ ပို၍ပင္ပ်ံ႕လြယ္ၾကသည္။
ျပႆနာမွာ တစ္ခုတည္း အေပၚ မတည္ပါ။
Social Media ဟု ေခၚေသာ Facebook, Twitter မ်ားေပၚလာေၾကာင့္ လည္း အလွည့္အဖ်ား ႏိုင္ငံေရးစကားမ်ား၊ ပုံဖ်က္လွည့္စား ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပန္႔လြယ္ သည္။ ထိုနည္းတူ Mainstream Media ျဖစ္ေသာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ ပင္မမီဒီယာေရစီးေၾကာင္း၏ အားနည္း ခ်က္ေၾကာင့္လည္း မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ေစသည္။

Facebook ကဲ့သို႔ေသာ ဆိုရွယ္ မီဒီယာေပၚတြင္ မည္သူမဆို တက္ေရးၿပီး အမ်ားျပည္သူကို လႊမ္းမိုး မုသားျဖန္႔ ႏိုင္ရာ Post-truth ႏိုင္ငံေရး အတြက္ ပင္မ ၾကားခံယႏၲရားႀကီး ျဖစ္သြားေတာ့ သည္။
ထိုသူတို႔မွာ ထရမ့္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ ေရးသမားမ်ား၏ လက္ခုပ္သံခ်ဴ လွည့္ ဖ်ား စကားမ်ားကို ေထာက္ခံ ျဖန္႔ခ်ိေပး ရာ၊ ေလာ္ဘီလုပ္ေပးရာ ယႏၲရားႀကီး ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ Fake News သတင္းတုသတင္းမွားမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေရး အတြက္ ကမၻာႀကီးျဖစ္သြားေတာ့သည္။
ယင္းတို႔မွာ အလိမ္အညာလွည့္ဖ်ား စကားမ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ား ႏွင့္ အတင္းအဖ်င္းမ်ားကို စနစ္တက် ေရး သားျဖန္႔ခ်ိၾကသည္။ ထိုေလာ္ဘီအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း၏ စကားမ်ားကို ယုံၾကည္မႈ ရွိၾကသည္။ သတင္းစာကဲ့သို႔ ေသာ ပင္မမီဒီယာမ်ားထက္ ပို၍ပင္ ယုံၾကည္ၾကသည္ The Economist, 2016)။
သာမန္ လူထုမွာလည္း ထိုေရးသား ခ်က္မ်ားကိုဖတ္႐ႈ၍ ဟုတ္သေယာင္ ေယာင္ ထင္မွတ္မွားၾကေတာ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သာမန္လူထုမွာ ကိုယ့္ ဝမ္းေရးႏွင့္ကိုယ္ အလုပ္မ်ားေနၾကသူ မ်ားျဖစ္ရာ မ်ားစြာ ဆင္ျခင္ေတြးေတာရန္ အခ်ိန္မရွိလွ။ ေျပာဦးသူႏိုင္ (ဦးစြာ နား သြင္းႏိုင္သူကအမွန္) ဆိုသကဲ့သို႔ ပထမ ေရာက္လာေသာ သတင္းစကားပင္ ေခါင္းထဲစြဲသြားေတာ့သည္။

သတင္းစာ တစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ၊ ေလးစားေလာက္ေသာ လူတစ္ဦးဦးက ျဖစ္ေစ သတင္းအမွား၊ အေကာက္အယူ မ်ားတို႔ကို ခ်က္က်လက္က် ျပန္ေျဖရွင္း လာလၽွင္ အုပ္စုလိုက္ အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ ျပန္တြယ္တတ္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ခပ္တည္တည္ျဖင့္ မသိခ်င္ ဟန္ေဆာင္ လိုက္တတ္ၾကသည္။ ကိုယ္မူလက ေရး ထားေသာ၊ ျဖန္႔ခ်ိထားေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ကို ျပန္လည္း မျပင္၊ ေတာင္းလည္းမေတာင္းပန္ဘဲ မသိလိုက္ မသိဘာသာ ေနလိုက္ၾကသည္။ (ထို အခ်က္မွာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္တို႔ကဲ့သို႔ ေသာ ပင္မ မီဒီယာအမ်ားစု၏ တာဝန္ ယူ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ကြာျခားခ်က္ျဖစ္ သည္)
ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ႐ုပ္သံကဲ့သို႔ေသာ ပင္မမီဒီယာ မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သည္။
အဓိက အားနည္းခ်က္မွာ False Balance ဟု ဆိုသည္ (Jane Suiterç 2016)။

ဩဇာရွိ မီဒီယာမ်ားမွာ တစ္ဖက္က ေတာ့ျဖင့္ သည္လို ေျပာသည္။ အျခား တစ္ဖက္ကေတာ့ျဖင့္ သည္လို ေျပာ သည္ဆိုသည့္ ဟိုဘက္ေျပာ သည္ဘက္ ေျပာ ဘက္မၽွမႈအေပၚ အေျခတည္ သတင္းတင္ဆက္ေနၾကသည္က မ်ားေန သည္။
He said she said journalism ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။
တကယ္ေတာ့ သည္ဘက္က သည္လိုေျပာသည္။ ဟိုဘက္က ဟိုလို ေျပာသည္ဆိုေသာFalse Balance ထက္ အေရးႀကီးေသာ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏိုင္ရန္ကား မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္။

Brexit ဥပမာအရ အခ်ိဳ႕မီဒီယာ မ်ားကBrexit မလိုလားသူဘက္က အျမင္မ်ားကို တင္ျပသည္။ အျခားတစ္ ဖက္ကလည္းBrexit လိုလားသူဘက္က အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္Brexit ျဖစ္ရျခင္း အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို သက္ေသကာယျဖင့္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ တင္ျပရန္၊ လူထုကို အသိေပးရန္ ပ်က္ ကြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု မီဒီယာႏွင့္ သတင္း စာပညာေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ Jane Suiter က ေဝဖန္သည္။
ယင္းကပင္ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ ႐ုပ္သံ ပင္မမီဒီယာတို႔၏ အဓိက အား နည္းခ်က္ႀကီး ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

(ဂ)
ထိုသို႔ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ဆင္ျခင္ရင္း Post-truth politics ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္မၽွအေျခတည္ ေနၿပီနည္းဟု ေတြးမိသည္။
ဂ်င္းႏိုင္ငံေရး မည္မၽွ ေခတ္စား ေနၿပီနည္းဟု ဆင္ျခင္မိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဥပမာမ်ားကို မတင္ျပေတာ့ပါ။ စာ႐ႈသူ မ်ား ကိုယ္တိုင္ဆင္ျခင္ စဥ္းစား တိုက္ စစ္ လုပ္ၾကပါရန္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ လူထုအေနႏွင့္လည္း ဂ်င္း ႏိုင္ငံေရးမွ ေရွာင္ႏိုင္ၾကပါေစ ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း။

Key References:
Bournemouth University (2017), Post-truth: its meaning and implications for democracy.
Jane Suiter (2016), Post-truth Politics, Political Insight.
The Economist (2016), Art of the Lie.
William Davies (2016), The Age of Post-Truth Politics, The New York Times.