ၿမိတ္တြင္ အိမ္ရာေျမကြက္ေဖာ္ ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္း စီးပြားေရးျဖစ္ အျမစ္တြယ္

0
57

ႏွစ္စဥ္ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္တိုင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ ၿခံေျမမ်ားႏွင့္ ဓနိေတာေျမမ်ားေပၚတြင္ အိမ္ရာေျမကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ် ေလ့ရွိသည္။
အိမ္ရာေျမကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ခန္႔မွစၿပီး စတင္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ အျမစ္တြယ္ လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စႏၵဝတ္ေက်း႐ြာ အုပ္စု ေ႐ႊေပး႐ြာသား တစ္ခ်ိဳ႕က မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။
လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ေျမမ်ား ျဖည့္ၿပီး ေျမကြက္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ ေနသည္ကို ေန႔တိုင္းနီးပါး ေတြ႕ျမင္ေနရ ေၾကာင္း ေ႐ႊေပး႐ြာသားတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာ ျပသည္။

“အခုလည္းပဲ ေျမေတြျဖည့္ၿပီး အိမ္ ရာကြက္ေတြ ထပ္ခ်ဲ႕ေနၾကတယ္”ဟု ေ႐ႊေပးေက်း႐ြာသား ဦးတင္သန္းက ေျပာသည္။
အိမ္ရာေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ ထုတ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕အနီးတစ္ ဝိုက္ရွိ စႏၵဝတ္ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ ကလြင္ ေက်း႐ြာ အုပ္စုတို႔အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာတစ္ ခ်ိဳ႕တို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။
လယ္ယာေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားႏွင့္ ဓနိေတာေျမမ်ားကို စီးပြား လုပ္ငန္းရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က ေျမပိုင္ရွင္တို႔ထံမွ တစ္ဧကလၽွင္ ေငြသိန္းတစ္ရာေက်ာ္ဝန္း က်င္ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူေလ့ရွိၾက ေၾကာင္း လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေနသူ အသိုင္း အဝိုင္းမွ သိရသည္။
ယင္းေနာက္ ေျမေပၚရွိ အပင္မ်ား အား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေျမမ်ား (ေတာင္ေျမမ်ား) ျဖည့္ျခင္း၊ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ၿပီး အိမ္ရာ ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ် ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ႊေပး႐ြာသားတစ္ခ်ိဳ႕ က ေျပာျပသည္။

ေ႐ႊေပးေက်း႐ြာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီက လယ္ယာ ေျမပိုင္ဆိုင္သူ ခန္႔မွန္း ၂၀၀ ဦးေက်ာ္ရွိခဲ့ ရာမွေျမပိုင္ရွင္တို႔မွ ေဈးေကာင္းရရွိ သျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကရာ လက္ရွိေ႐ႊေပး ေက်း႐ြာတြင္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္သူဦး ေရမွာ ၁၀ ဝန္းက်င္ခန္႔သာရွိေတာ့ ေၾကာင္း ဦးတင္သန္းက ေျပာျပသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အိမ္ရာကြက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ အိမ္ရာကြက္ေထာင္ခ်ီ ေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ႊေပး႐ြာ သားတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေျမယာဝယ္ယူသူတစ္ ခ်ိဳ႕က ေျပာျပသည္။
လက္ရွိအေျခအေနအရ ဝယ္ယူသူ အမ်ားစုသည္ ယင္းေျမကြက္မ်ားေပၚ တြင္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေနထိုင္ၾကျခင္း မရွိၾကေပ။
“အ႐ႈပ္အရွင္းတစ္စုံတစ္ရာ ေပၚ လာရင္ သြင္းထားတဲ့ေငြမ်ား ျပန္အမ္း ေပးပါတယ္” ဟု စႏၵဝတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာတြင္ ေျမကြက္မ်ားေဖာ္ ထုတ္ေရာင္းခ်ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၎အေနျဖင့္ အိမ္ရာကြက္မ်ားေဖာ္ ထုတ္ေရာင္းခ်ေနသည္မွာ ၅ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။
ဓနိေတာေျမေတြကိုသာ ေရာင္းခ် ေနၿပီး အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္ရထားၿပီး ျဖစ္ကာ စာ႐ြက္စာတမ္း အေထာက္အထား အျပည္အစုံရွိေၾကာင္း အထက္ပါ ေျမကြက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ်ေနသူက ေျပာျပသည္။
“အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္မရွိတဲ့ လယ္ယာ ဓနိႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြကို အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ျခင္းကိုေတာ့ တရားဝင္တားထား ပါတယ္” ဟု ၿမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ဦးစီးမႉး ဦးေအာင္ဗိုလ္ဝင္းက ေျပာသည္။
အိမ္ရာကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရာင္း ခ်ေနၾကသည့္ ေျမယာမ်ားအနက္ တစ္ ခ်ိဳ႕မွာ အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိထားသည့္ ေျမမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဦးစီး မႉး ဦးေအာင္ဗိုလ္ဝင္းက ေျပာျပသည္။

သို႔ေသာ္ အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ မက်ေသးသည့္ ဓနိေတာေျမမ်ားကို ေျမကြက္ေဖာ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ေျမကြက္ဝယ္ယူ ထားသူ အင္း ေလးၿမိဳင္ရပ္ကြက္ေန အမ်ိဳးသားတစ္ဦး က ေျပာျပသည္။
လက္ရွိအေျခအေနအရ အိမ္ရာ ကြက္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ေရာင္းသူ ႏွင့္ဝယ္သူအၾကား အဆင္ေျပ ၾကည္ျဖဴ ေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။
ေပ ၃၀ _ေပ ၅၀ ရွိ အိမ္ရာေျမတစ္ ကြက္လၽွင္ အနည္းဆုံးက်ပ္သိန္း ၃၀ မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၆၅ သိန္း အထိ ေဈးႏႈန္းရွိၿပီး အရစ္က် စနစ္ႏွင့္ လက္ ငင္းစနစ္တို႔ျဖင့္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ပါက ေရာင္း ခ်သူႏွင့္ဝယ္သူတို႔အၾကား ႏွစ္ဦးသေဘာ တူညီမႈစာခ်ဳပ္တို႔ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳ လုပ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ၿပီးခဲ့တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က အိမ္ရာ ကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ်သူတစ္ခ်ိဳ႕ အား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးသို႔ ေခၚ ယူကာ ေျမယာမ်ားအား အျခားနည္း အသုံးျပဳခြင့္မရွိဘဲ အိမ္ရာကြက္မ်ား ေဖာ္ ထုတ္ေရာင္းခ်၍ မရေၾကာင္းကို အသိ ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စႏၵဝတ္ေက်း႐ြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေမာင္ေဌးက ေျပာျပသည္။

လက္ရွိတြင္ အိမ္ရာကြက္မ်ားေဖာ္ ထုတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက ႐ုံးသို႔ေခၚ ယူၿပီး ခံဝန္လက္မွတ္ေရးထိုးေစကာ ၿမိဳ႕ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးသို႔ တင္ပို႔ေပးေန ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေဌးက ေျပာျပသည္။
ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားအား အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အိမ္ရာေျမအကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါ က ခိုးေရာင္း ခိုးဝယ္ဟု သတ္မွတ္ကာ ေရာင္းသူေရာ ဝယ္သူပါ တရားစြဲခံရႏိုင္ ေၾကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းက ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေျပာဆိုဖူးသည္။အျခားနည္း အသုံးခ်ခြင့္မက်ေသးပဲ အကြက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအား ေတြ႕ ရွိပါက ရပ္^ေက်းအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒မွ ေျမစာရင္းဌာနသို႔ လာေရာက္တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ဌာနမွ လည္း တားဆီးအေရးယူေဆာင္႐ြက္ေန ေၾကာင္းၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီး ဌာန ဦးစီးမႉး ဦးေအာင္ဗိုလ္ဝင္းက ဆို သည္။

အကြက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ေနသူတစ္ခ်ိဳ႕ အား ခံဝန္လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္း၊ ဒဏ္ေၾကးေငြ႐ိုက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳ လုပ္ေနေၾကာင္း အထက္ပါ ဦးစီးမႉးက ေျပာျပသည္။
သို႔ေသာ္ အျခားနည္းအသုံးခ်ခြင့္ မရရွိေသးပဲ အိမ္ရာကြက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားအား ဥပေဒအရ တရားစြဲ အေရးယူမႈတို႔အား မၾကားမိရ ေသးေၾကာင္း ရပ္/ေက်းအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။
လယ္ယာေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားႏွင့္ ဓနိေတာေျမမ်ားေပၚတြင္ အိမ္ ရာေျမကြက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ်ေန ျခင္းကို ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ ႏိုင္ရန္ လယ္ယာေျမဥပေဒအသစ္ထြက္ လာသည့္အခ်ိန္မွသာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ သေဘာျဖစ္ေနေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေမာင္ေဌးက ေျပာျပသည္။
“တကယ္ေတာ့ အေရးယူမယ္ဆို ယူလိုက္ရင္ အေကာင္းဆုံးပဲ”ဟု စႏၵဝတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေမာင္ေဌးက ေျပာသည္။