ထားဝယ္ဗုဒၶေကာလိပ္တြင္ ဘီေအတန္း ယခုႏွစ္ကုန္ ဖြင့္မည္

0
51

ထားဝယ္ဗုဒၶေကာလိပ္တြင္ ဘြဲ႕ ေပးမည့္ ဘီေအတန္းကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕မယဥ္ေငး သာသနာ႔ရိပ္သာ ေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ထားဝယ္ ဗုဒၶေကာလိပ္ထံမွ သိရသည္။
အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာတန္း P.S.E (Advance Diploma) တန္းကို ႏွစ္ႏွစ္ တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား ဘီေအတန္းသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထား ဝယ္ဗုဒၶေကာလိပ္ တာဝန္ခံဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇဓမၼက မိန္႔ၾကားသည္။

B.A တန္းကို ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္တက္ၿပီးပါကB.A Buddhism ဘြဲ႕ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇဓမၼက မိန္႔သည္။
“ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီဗုဒၶစာေပ သည္ လူတိုင္းမွာ တတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း ဗုဒၶစာေပကို တတ္ေျမာက္ လာႏိုင္ေအာင္၊ ႏိုင္ငံတကာ မွာလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြား လာေစေအာင္ အဲ့သလို ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ စေထာင္ခဲ့တာ”ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ သည္။
BA တန္းအတြက္ ေလၽွာက္လႊာမ်ား ကို ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္ေခၚယူ မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ဗုဒၶေကာလိပ္ထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ထားဝယ္ဗုဒၶေကာလိပ္တြင္ အေျခခံဒီပလိုမာတန္း P.A.B.E(Basic Diploma) တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ဒီပလို မာတန္း P.S.E(Advance Diploma) တန္းတို႔ကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ယင္းေကာလိပ္ထံမွ သိရသည္။
အတန္းမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔မွအပ ေန႔စဥ္ ညေန ၅ နာရီမွ ၆ နာရီခြဲ ၇ နာရီခန္႔အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိ ၿပီး ေက်ာင္းတက္ ခ်ိန္မွာ ၈ လ၊ ၉ လ နီးပါး ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ေကာလိပ္ထံမွ သိရသည္။