ထားဝယ္ေဈးမ်ားတြင္ အေလးခ်ိန္မမွန္သည့္ ဆိုင္မ်ားကို စစ္ေဆးအေရးယူမည္

0
43

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဈး မ်ားတြင္ ခ်ိန္ခြင္ျဖင့္ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားကို အေလးခ်ိန္မွန္ မမွန္စစ္ေဆး ကာ အေရးယူမႈမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလလယ္ ခန္႔မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈ ေအာက္ရွိ ေဈးမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဈးမ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေဈးမ်ားတြင္ပါ အေလး ခ်ိန္မွန္မမွန္လိုက္လံစစ္ေဆးၿပီး အေလး ခ်ိန္မမွန္သည့္ အေလးမ်ားကို သိမ္း ဆည္းကာ စံခ်ိန္မီသည့္ အေလးမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမႈေဆာင္ အရာရွိက ဆိုသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ အေလးခ်ိန္ေရာင္းခ်ေပး ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ အေလးခ်ိန္မမွန္ဘဲ ထပ္ေရာင္းေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ပါက ဆိုင္ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရး ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“စားသုံးသူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ေပးရ တဲ့ ေဈးနဲ႔တန္တဲ့ အေလးခ်ိန္ျပည့္ျပည့္ ၀၀ရေစခ်င္လို႔ ဒီရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ပဲလုပ္ တာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားေဈးတြင္ အမဲသားေရာင္းခ်ေနသည့္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကမူ ယင္း ကဲ့သို႔ စစ္ေဆးအေရးယူမည့္ အစီအစဥ္ ကိုသေဘာက်ေၾကာင္း ေျပာသည္။
“ဒီလိုစစ္ေဆးတာ ျဖစ္သင့္တယ္။ အားလုံးအတြက္ ပိုေကာင္းသြားတာ ေပါ့”ဟု အထက္ပါအမ်ိဳးသားက ဆိုသည္။
လက္ရွိတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာဆိုင္မ်ားမွာ အခ်ိန္အတြယ္ပစၥည္းမ်ားကို နည္းအမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ ျပဳျပင္ကာ ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားရွိ ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

စပါးေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ေဈးမ်ား တြင္ အသားငါး ဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္း တို႔တြင္ အေလးတင္းေတာင္း၊ အခ်ိန္ အတြယ္မ်ား သတ္မွတ္စံႏႈန္းအတိုင္း မွန္ကန္မႈမရွိပါက ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ စားသုံးသူ ေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး အစရွိသူမ်ားထံ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။