ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္တြင္ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္တစ္စီး ေရွ႕ဘီးက်ိဳး

0
69

ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္း လိုင္းမွ ေမာင္းသင္ေလယာဥ္တစ္စီး ေမာ္လၿမိင္ေလဆိပ္တြင္ ဆင္းသက္စဥ္ ေရွ႕ဘီးက်ိဳးၿပီး ပန္ကာ ေကြးေကာက္ ကာ ေခါင္းစိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္ မန္ေနဂ်ာထံမွ သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က နံနက္ ၈ နာရီ ၄၇ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာလာသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းမွ XY-AMB (Cessna အမ်ိဳးအစား) အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီ ၂၈ မိနစ္တြင္ ဆင္းသက္ရာမွ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“ေလယာဥ္ ဘီးလမ္းေခ်ာ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ ေဘးထိုးဆင္းသြားတာပါ၊ လူထိခိုက္မႈ မရွိဘူး၊ လူတင္ေလယာဥ္ လည္း မဟုတ္ဘူး၊ ေလယာဥ္က ေမာင္း သင္ဖို႔လာတယ္၊ ေလယာဥ္ထဲမွာ ယာဥ္ ေမာင္း ၅ ဦးနဲ႔ ေလယာဥ္မယ္ ၄ဦးပါ တယ္၊ ဘာမွမျဖစ္ဘူး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ေလ ယာဥ္ကြင္းမွာ ေမာင္းသင္ေနက်ပါ”ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္မန္ေနဂ်ာ ဦးလွဦးက ေျပာသည္။

အေမာင္းသင္သည့္ ေလယာဥ္မွာ ေလယာဥ္အေဟာင္းမဟုတ္ဟု ဦးလွဦး က ဆိုသည္။
ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္တြင္ ယခုျဖစ္ ခပြားခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္သည္ ပထမဆုံး အႀကိမ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ေခါင္းစိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ေမာင္းသင္ေလယာဥ္သည္ လူ တင္စီးပါက ၁၂ ေယာက္စီးနင္းႏိုင္သည့္ ေလယာဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္မန္ေနဂ်ာ႐ုံးထံမွ သိရသည္။
ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္တြင္ အပတ္ စဥ္တနလၤာေန႔တိုင္း ေကာ့ေသာင္း- ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ ခရီး စဥ္ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္လ်က္ရွိ သည္။