ထားဝယ္တြင္ အခြန္ေႂကြးက်န္ က်ပ္သန္းသုံးရာေက်ာ္ရွိ

0
73

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေခတ္ အဆက္ဆက္မွ ေပးသြင္းရန္ က်န္ေန သည့္ အခြန္ေႂကြးက်န္ စုစုေပါင္း က်ပ္ သန္း သုံးရာေက်ာ္ ေကာက္ခံရန္ က်န္ ေနေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ စာရင္းမ်ားအရ အျမတ္ခြန္ က်ပ္ ၄၉ သန္း၊ ဝင္ေငြခြန္ က်ပ္ ၁၃၈ သန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်ပ္ ၁၃၇ သန္း က်န္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ေကာက္ခံရန္ က်န္ေနသည့္ အခြန္ ေႂကြးက်န္မ်ားကို ေျမျပင္ကြင္းဆင္းကာ အေႂကြးက်န္ေနသူမ်ားအနက္ လူမရွိ လုပ္ ငန္းမရွိသည့္အုပ္စု၊ လူရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမရွိသည့္အုပ္စု၊ လူလည္းရွိ လုပ္ငန္းလည္းရွိသည့္ အုပ္စုဟူ၍ ခြဲျခား ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး ဦးေစာရန္ေအာင္က ဆိုသည္။

“သုံးပိုင္းခြဲၿပီး တိုင္းကို တင္ျပမယ္၊ တိုင္းကေန ဘယ္လိုဆက္လုပ္မယ္ဆို တာ မသိေသးဘူး”ဟု ဦးေစာရန္ေအာင္က ေျပာသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၿပီးခဲ့ သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္က အေႂကြးက်န္ ပမာဏမ်ားအနက္ အျမတ္ခြန္ က်ပ္ ၃ သိန္းခြဲ၊ ဝင္ေငြခြန္ က်ပ္ ၇၉ သန္းႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ က်ပ္ ၃၀ သန္း ေကာက္ခံရရွိခဲ့ ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနစာရင္းအရ သိ ရသည္။