မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန ဦးေဆာင္ၿပီး ကေလးေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပ

0
45

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ကေလးေတြ႕ဆုံပြဲ (ဃ့ငိူ Fသမကာ)ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္က ေရးေတာင္ပိုင္း ေခၚဇာၿမိဳ႕ရွိ မြန္အမ်ိဳး သားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ကေလးေတြ႕ဆုံကို ကေလး သူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ညီလာခံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကေလးအခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကေလးမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ က်င္းပ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္လည္း ျဖစ္ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဗဟိုဌာန တာဝန္ခံလည္းျဖစ္သည့္ မိစာသာက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကေလးေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ေရး ေတာင္ပိုင္းရွိ မြန္အမ်ိဳးသား အလယ္ တန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ ဆရာ ဆရာမ ၁၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္း လူ ၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဖိုရမ္ က်င္းပ သူတို႔ထံမွ သိရသည္။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိ သည့္ ပါတီတပ္တည္ဧရိယာႏွင့္ နီးစပ္ သည့္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေဒသမ်ားအျပင္ သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒုံ၊ က်ိဳက္မေရာ၊ ဘားအံ၊ ေကာ့ဂရိတ္ၿမိဳ႕ နယ္တို႔တြင္ မြန္စာကို မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ ၾကားလ်က္ ရွိသည္။