သင္႐ိုးစာအုပ္မရွိ၍ တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားမႈ အခက္အခဲျဖစ္

0
17

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရစာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသူ^သားမ်ား အတြက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းစာအုပ္မရရွိ သည့္အတြက္ သင္ၾကားမႈအပိုင္းတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းရင္း သားစာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ တိုင္း ရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေရး စနစ္တက် ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ သင္ၾကားႏိုင္ေရး အတြက္ ယခင္ျပည္နယ္အစိုးရက ဦး ေဆာင္ကာ UNICEF ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္း စာအုပ္မ်ား ေရးဆြဲ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ ေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းစာ အုပ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ စတင္သင္ၾကားခဲ့သည္။
UNICEF မွ ထုတ္ေဝေပးထား သည့္ စာအုပ္မ်ားသည္ စာသင္ႏွစ္တစ္ ႏွစ္အတြက္ လုံေလာက္စြာ ရရွိေသာ္ လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ စကာ သင္႐ိုးစာအုပ္ လုံး၀ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ ျခင္း မရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေစာေအာင္ျမင့္ခိုင္က ေျပာသည္။

“မႏွစ္ကေတာ့ UNICEF က ထုတ္ေပးထားတဲ့ လက္က်န္စာအုပ္နဲ႔ သင္ခဲ့တယ္၊ ဒီပညာသစ္ႏွစ္မွာေတာ့ လက္က်န္လည္း မရွိ၊ ေက်ာင္းသားေတြ မွာ သင္႐ိုးစာအုပ္မရွိေတာ့ ရွိတဲ့စာအုပ္ ေတြနဲ႔ သင္ၾကားေနရေတာ့ ေက်ာင္းသား ေတြ ဒီအေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားမႈ အားနည္း တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးေသာ္ လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖစ္ ေနသည့္အတြက္ မလုပ္ေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္ဟု ေစာေအာင္ ျမင့္ခိုင္က ဆက္ေျပာသည္။
တိုင္းရင္းသားစာေပကို အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားခြင့္ျပဳ ေပးထားၿပီး သင္ၾကားမႈအတြက္ အဓိက က်သည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း မရွိသည့္အေပၚ မျဖစ္ သင့္ဟု မြန္စာေပအေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ႐ြက္ေနသူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

“တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေန သူေတြအတြက္ (Grade 1,2,3) စာအုပ္ မရွိဘူး။ အဲဒါကို ဘယ္သူက ႐ိုက္ထုတ္ မွာလဲ။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန က ႐ိုက္မွာလား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႐ိုက္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုး ရက စီစဥ္ေပးရမွာလား၊ မသဲကြဲဘူး ဘယ္သူမွ မလုပ္ေပးဘူး၊ သင္ခြင့္လည္း ေပးထားတယ္ စာအုပ္လည္းမရဘူးဆိုရင္ ေပးကာေပး၏ မရဆိုသလိုမ်ိဳးေပါ့”ဟု မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာ သည္။
UNICEF က ထုတ္ေပးထားသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ဝင္စားၿပီး သင္ ၾကားမႈအပိုင္းတြင္လည္း လြယ္ကူ အဆင္ေျပသည္ဟု တိုင္းရင္းသား စာေပ သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ ဆရာမအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္း ရင္းသားစာေပမ်ားအတြက္ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းစာအုပ္မ်ားကို ကိုယ့္အစီအစဥ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ဟုလည္း ကရင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ တိုင္း ရင္းသားစာေပသင္ၾကားျခင္းကို ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာ သင္ႏွစ္မွ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ၿပီး သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ၊ ေက်ာင္းအေရအတြက္ ေက်ာင္း သားအေရအတြက္တို႔ကို စနစ္တက် စာရင္းျပဳစုထားခဲ့သည္။
မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္ႏွင့္ ကရင္ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခု၊ ပအိုဝ္းစာေပသင္ ၾကားေန သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ခုရွိၿပီး မြန္စာေပ သင္ၾကားေနသည့္ေက်ာင္း ၂၇၀၊ ကရင္စာေပသင္ၾကားေန သည့္ေက်ာင္း ၂၇၃၊ ပအိုဝ္း စာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္း ၃၀ ရွိကာ ေက်ာင္းသူ ^သား ၄၀၀၀၀ နီးပါးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၃၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။