ပုလံုးတံုတံုး တံတားသစ္မၿပီးခင္ တံတားေဟာင္း အႀကီးစား ျပင္ဆင္ရန္လို

0
54

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလံုးတံုတံုး ေက်းရြာသို႔ သြားလာရန္ တည္ေဆာက္ ေနသည့္ကြန္ကရစ္တံတားသစ္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွ ၿပီးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနသည့္ သစ္တားတံ တားကို အႀကီးစား ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ ေနေၾကာင္း ပုလံုးတံုတံုးေက်းရြာ တံတား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက ဆို သည္။ ေပ ၂၇၀ဝ အ႐ွည္ရွိ အဆိုပါ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ သစ္သားတံတားကို အေသးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေနေသာ္ လည္း လက္ရွိတြင္ သစ္သားၾကမ္းခင္း မ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ားလာသည့္အတြက္ အႀကီးစား ျပင္ဆင္မွသာ အဆင္ေျပေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုလံုးတံုတံုး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဇင္ကိုက ဆိုသည္။

“တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ သံေတြႂကြ တက္ေနတာ၊ နင္းခ်မရေအာင္ ေဆြးေန တာ၊ နံေဘးလက္ရမ္းေတြ ျပဳတ္ထြက္ ပ်က္စီးေနၿပီ”ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။ အဆိုပါ တံတားကို ပံုမွန္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ကြန္ကရစ္ တံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ အႀကီးစား ျပင္ ဆင္မႈ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပင္ဆင္မွ ျဖစ္မည့္ အေနအထားျဖစ္သည့္အတြက္ ခရိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရပါက ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ပုလံုးတံုတံုး ကြန္ကရစ္ တံတား သစ္မွာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။