တပ္မေတာ္သား တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး အစားထိုးေျပာင္းလဲ

0
86

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ တပ္မ ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးကို အစားထိုးေျပာင္းလဲလိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံ ပိုင္သတင္းစာတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ေနသာတပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး ႀကီး ျမင့္ေဆြ(ၾကည္း) အစား ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္မ်ိဳးမင္း(ၾကည္း)၊ ဗိုလ္မွဴး ကိုမင္း (ၾကည္း) အစား ဗိုလ္ႀကီး ေက်ာ္စြာဝင္း (ၾကည္း)တို႔အား အစားထိုးေျပာင္းလဲ ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ တပ္မေတာ္ သား တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးအစားထိုးေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းၾကားမႈအား ယခု အခ်ိန္ထိ လက္ခံရရွိျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ရံုး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဝက ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ “သတင္းစာထဲ ပါလာၿပီဆိုေတာ့ အတည္ျဖစ္ၿပီလို႔ ယူဆရၿပီေပါ့” ဟု ဦးျမင့္ေဝက ဆိုသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအပါအဝင္ ေရြး ေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး အပါအဝင္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၈ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ေနၾက သည္။

အစားထိုးေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္ေဆြႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး ကိုမင္းတို႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္တိုင္းေဒ သႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္း ျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေထြးက ေျပာသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္သို႔တက္ေရာက္ေနေသာ အျခား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားမွာမူ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾက ေၾကာင္း ဦးလွေထြးက ေျပာသည္။