သရက္ေခ်ာင္းစည္ပင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ သံုးမည္

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

သရက္ေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ေျခာက္ ေထာင္ေက်ာ္ အသံုးျပဳကာ ျမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အငယ္ တန္းအင္ဂ်င္နီယာ -၂ ဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။

သရက္ေခ်ာင္းျမိဳ႕အတြင္းရွိ ရပ္ ကြက္ ငါးခုႏွင့္ ေက်းရြာ သံုးရြာရွိ လမ္း၊ တံတား၊ ေဈး၊ ေရေပးေဝေရးႏွင့္ အျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးလြင္က ဆိုသည္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ရန္ပံုေငြ သိန္းေျခာက္ရာေက်ာ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရက ေထာက္ပံ့သည့္ က်ပ္သိန္းေျခာက္ေထာင္ ကို သရက္ေခ်ာင္း စည္ပင္ဧရိယာအတြင္း ရွိ ရပ္ကြက္ငါးခု၊ ရငဲ၊ ကနက္သီရိ၊ ေညာင္ဇင္ရြာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ျပီး လမ္းခင္းသည့္လုပ္ငန္းကို အမ်ားဆံုးလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္အေနျဖင့္ ျပီးခဲ့ သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္က က်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာေက်ာ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ သည္။ “အရင္ကဆို နည္းနည္းပဲလုပ္ႏိုင္ တယ္၊ အခုကပိုလုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္၊ လိုအပ္ ခ်က္အေပၚမူတည္ျပီး လမ္းေတြ ေရ ေျမာင္းေတြလည္း လုပ္မယ္” ဟု ဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။ ယင္းအျပင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကနက္သီရိရြာႏွင့္ ရငဲရြာရွိ ေဈးအမိုးျပဳ ျပင္ျခင္း၊ သရက္ေခ်ာင္းျမိဳ႕မေဈး တည္ ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သရက္ေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။