လူမႈေရးပင္စင္ အသက္ေလၽွာ႔ခ် လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အဘိုး၊ အဘြား ဦးေရသုံးဆခန္႔ တိုးလာႏိုင္

0
65

သက္ႀကီးအဘိုး၊ အဘြားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ လူမႈေရးပင္စင္ အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေလၽွာ႔ခ်လိုက္ သည့္အတြက္ ပင္စင္ထုတ္ယူခြင့္ရွိသည့္ အဘိုး၊ အဘြား သုံးဆခန္႔တိုးလာႏိုင္ ေၾကာင္း တိုင္းလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚခိုင္ခိုင္ဦးက ေျပာသည္။
လူမႈေရးပင္စင္ကို ယခင္က အသက္ ၉၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဘိုး၊ အဘြားမ်ားကိုသာ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယခု ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ အသက္ ၈၅ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ အဘိုး အဘြားမ်ားပါ လူမႈေရးပင္စင္ခံစားခြင့္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ အသက္ ၉၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဖိုး၊ အဖြား ၁၅၄၈ ဦးကို ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ေထာက္ပံ့ မည့္ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အဖိုး၊ အဖြားမ်ားမွာ ငါးေထာင္နီးပါး ရွိလာႏိုင္ ေၾကာင္း အထက္ပါဦးစီးဌာန ဦးစီး အရာရွိ ေဒၚခိုင္ခိုင္ဦးက ေျပာသည္။
“၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းပါ အခ်က္ အလက္အရေပါ့။ တို႔တိုင္း (တနသၤာရီတိုင္း) မွာ သုံးဆေလာက္ ပိုမ်ားလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္”ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္ဦးက ဆိုသည္။

ေထာက္ပံ့မည့္ အစီအစဥ္မွာ ယခင္ အတိုင္းအဖိုး၊ အဘြားတစ္ဦးလၽွင္ တစ္လ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ သုံးလတစ္ ႀကိမ္ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္သည္။
အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဖိုး၊ အဘြားမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ သုံးလအတြက္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေထာက္ပံ့ေငြ စတင္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ တြင္ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ျပည့္မည့္ အဘိုး၊ အဘြားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးတြင္ စာရင္း ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခိုင္ခိုင္ဦး ကေျပာသည္။
အသက္ ၉၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူမႈေရး ပင္စင္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။