ကေျမာကင္းထုတ္ လၽွပ္စစ္မီးဖို

မီးေသြး၊ ထင္းသုံးစြဲမႈကို ေလၽွာ႔က် စရန္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ကေျမာကင္း ေက်း႐ြာမွ လၽွပ္စစ္မီးဖိုတစ္မ်ိဳး ထုတ္ လုပ္လ်က္ ရွိသည္။
သဲ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ဖိုင္ဘာ၊ ေႂကြျပား၊ မီးခံ၊ စတီး၊ စပရိန္ႀကိဳး (ကြိဳင္) စသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ လၽွပ္စစ္မီးဖို အျဖစ္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ထင္း၊ မီးေသြးသုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်ေစ ရန္သာမက မီးခိုးေငြ႕ေၾကာင့္ က်န္းမာ ေရးထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ ၿပီးယခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လမွ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းမီးဖိုတြင္ အပူရွိန္အေလ်ာ့ အတင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ခလုတ္ပါဝင္ၿပီး လၽွပ္စစ္ေရွာ့ခ္ မျဖစ္ေစရန္ (ဓာတ္မလိုက္ ေစရန္) ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း မီးဖိုထုတ္ လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကိုျပည့္စုံက ေျပာ သည္။
ဂ်ဴလိုင္လမွစတင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္း ခ်ခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မီးဖိုအလုံး ေရ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ ေရာင္းရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မီးဖို၏အားမွာ ၁၆၀၀ ကီလိုဝပ္ ရွိသည့္အတြက္ တစ္နာရီအသုံးျပဳပါက တစ္ယူနစ္ေက်ာ္ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

မီးေသြးမီးဖိုကဲ့သို႔ပင္ ထမင္း၊ ဟင္းအစုံ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ၿပီး မီးဖိုတစ္လုံး လၽွင္ ၁၇၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အိမ္အေရာက္ပို႔ ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Related Posts