ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏႈန္းထား လက္ရွိေဈးထက္ ဆတိုးျမင့္တက္

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏႈန္းထား ေကာက္ခံမႈမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ ယခင္ႏႈန္းထား ထက္ ဆတိုး တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။
ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလိုင္စင္မွ ခရီး သည္တင္ ကားႀကီးမ်ား ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ သည့္လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားအထိ ယာဥ္ ေမာင္း လိုင္စင္မ်ိဳးမ်ိဳး အသစ္ျပဳ လုပ္ ျခင္း၊ သက္တမ္းတိုး ေဆာင္႐ြက္ ျခင္း၊ နယ္ဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံး သည့္အတြက္ မိတၱဴ ေလၽွာက္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တရားဝင္ ေပးသြင္းရမည့္ အခေၾကးေငြကို ဆတိုး တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ မည္ ျဖစ္သည္။

ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလိုင္စင္(‘က’ လိုင္စင္) အတြက္ ယခင္က ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ ခန္႔ သာ က်သင့္ရာမွ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ လိုက္သည့္ ႏႈန္းထားသစ္အရ က်ပ္ ၂၃၀၀၀ ခန္႔က်သင့္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန(ကညန) တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးထင္ေပၚက ဆိုသည္။
မည္သည့္ယာဥ္မဆို ေမာင္းႏွင္ခြင့္ ရွိသည့္ ‘င’ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ဆိုပါက ယခင္က က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔သာက် သင့္ရာမွာ အသစ္သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ႏႈန္းထားအရ က်ပ္ ကိုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ခန္႔ က်သင့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ယခင္က ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလိုင္စင္ အသစ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုင္စင္ခ၊ လိုင္ စင္ကတ္ျပားဖိုး၊ ဟိုလိုဂရန္(ေရာင္ျပန္ ျပားေသး)အတြက္ က်သင့္ေငြမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အေသးမ်ားျဖင့္ ေကာက္ခံရာမွ လက္ရွိထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေခါင္းစဥ္ႀကီး တစ္ခုတည္း၏ ေအာက္တြင္ စုေပါင္း ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထင္ေပၚ က ေျပာသည္။

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္လုပ္ရန္ အတြက္ ကနဦးတက္ေရာက္ရသည့္ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းေၾကး၊ စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ေျဖဆိုခႏႈန္းထား အစရွိသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏႈန္းထားမ်ားကိုေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲလိုက္ သည့္ ႏႈန္းထားအသစ္ကို ဗီႏိုင္းျပား ျဖင့္ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထင္ေပၚက ဆိုသည္။

“လာလုပ္တဲ့သူေတြ သိေအာင္ ႐ုံး ေရွ႕မွာ ဗီႏိုင္းျပားနဲ႔ ေၾကညာေပးထား မယ္၊ လာလုပ္တဲ့သူေတြကိုရွင္းျပသြား မယ္”ဟု ဦးထင္ေပၚက ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံဆင္းရဲေနခ်ိန္တြင္ ထိုက္သင့္ သည့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာဝင္ေငြရရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ထားသည္။
ယခင္ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ယာဥ္ ေမာင္းလိုင္စင္ႏႈန္းထားမ်ားကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။
လိုင္စင္ႏႈန္းထားပမာဏတိုးျမႇင့္ လိုက္ေသာ္လည္း စည္းကမ္းအရ လက္ ခံရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေဇယ်ာသီရိ ၄ ရပ္ကြက္ေန ဦးစိုးသိန္း က ဆိုသည္။
“အဓိက က ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္း စည္းကမ္း ေသခ်ာနားမလည္တဲ့သူေတြ ကို မထုတ္ေပးဖို႔ပဲလိုတာ”ဟု ဦးစိုးသိန္း က ေျပာသည္။
အစိုးရက အခြန္အေကာက္မ်ားတိုး ေကာက္ေနျခင္းက ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ပိုတိုးလာသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။
“အခြန္ေတြ တိုးေကာက္မယ္ဆို အေျခခံ လူတန္းစားေတြကို အရင္ၾကည့္ ေပး ေစခ်င္တယ္၊ အေျခခံလူတန္းစားေတြ အတြက္ အခြန္ဆိုတာႀကီးက ဝန္ထုပ္ဝန္ ပိုးပါပဲ”ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ဘုရင့္ ေနာင္ရပ္ကြက္ေန ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာ သည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ ၃ ခုတြင္ လိုင္စင္ရွိဆိုင္ကယ္အစီးေရ ၂ သိန္းေက်ာ္(၂၀၂၀၈၇ စီး) ရွိၿပီး ဆိုင္ ကယ္ေမာင္းလိုင္စင္(က) ၁သိန္း၂ ေသာင္း နီးပါး(၁၁၈၃၅၅ ဦး)ရွိေၾကာင္း တိုင္း ကညန႐ုံး၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လစာရင္းအရ သိရသည္။

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အသစ္လုပ္ရာတြင္ က်သင့္မည့္ ေငြေၾကးပမာဏ
လိုင္စင္အမ်ိဳးအစား ယခင္ႏႈန္းထား(က်ပ္) ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းထား(က်ပ္) လိုင္စင္သက္တမ္း က-၁ ငါးေထာင္ခန္႔ တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ခန္႔ ၂ ႏွစ္
က ငါးေထာင္ခန္႔ ႏွစ္ေသာင္းသုံးေထာင္ခန္႔ ၅ ႏွစ္
ခ တစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ၅ ႏွစ္
ဃ တစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ခုႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ၃ ႏွစ္
င ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ကိုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ၃ ႏွစ္
(ယာဥ္ေမာင္းႏွင္တတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးရာတြင္ က်႐ႈံးပါက အထက္ပါ က်သင့္ေငြပမာဏထက္ ပိုမ်ားႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတြင္ ေပးသြင္းရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏလည္း မပါဝင္ေသးေပ)

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သက္တမ္းတိုးရာတြင္ က်သင့္မည့္ေငြေၾကးပမာဏ
လိုင္စင္အမ်ိဳးအစား က်သင့္မည့္ႏႈန္းထား(က်ပ္)
က-၁ ငါးေထာင္
က တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္
ခ ငါးေသာင္း
ဃ ေျခာက္ေသာင္း
င ခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္

Related Posts