တနသၤာရီတိုင္း ေဒသထုတ္ကုန္ျပသရန္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖိတ္ေခၚ

0
76

တနသၤာရီတိုင္းက ထုတ္လုပ္သည့္ ထားဝယ္႐ိုးရာအထည္မ်ား၊ သဘာ၀ ငွက္သိုက္၊ ကန္းေဇာ္ဆီ၊ ငါးပိ၊ ငါး ေျခာက္ စသည့္ ေဒသထုတ္ကုန္မ်ား ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ျပသ၊ ေရာင္းခ်ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္ စား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနထံမွ သိရ သည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္မွ ၁၁ ရက္ အထိ က်င္းပမည့္ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔တြင္ လာေရာက္ျပသ၊ ေရာင္းခ်ရန္ ကရင္ျပည္နယ္ အေသးစား ႏွင့္အလတ္စားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနက ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လာ ေရာက္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ဆိုင္ခန္းခ အခမဲ့ျဖင့္ျပသ၊ ေရာင္းခ် ခြင့္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း အထက္ပါဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ဦးမင္းေအာင္က ေျပာ သည္။

“သြားျပျဖစ္ မျပျဖစ္ကေတာ့ ေသ ခ်ာ မသိေသးဘူး။ ဒီေဒသက လုပ္ငန္း ရွင္ေတြ စိတ္ဝင္စားမႈရွိရင္ေတာ့ သြားျပ ျဖစ္မွာေပါ့”ဟု ဦးမင္းေအာင္က ဆိုသည္။
ထားဝယ္ရွိ ေဒသထုတ္ကုန္ေရာင္း ခ်ေနသူအခ်ိဳ႕ကမူ ေဒသထုတ္ကုန္မ်ား ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ ျပသရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္ကို မသိရေသးဟု ဆိုသည္။
“သက္ဆိုင္ရာက ေဒသထုတ္ကုန္ ေတြ ျပဖို႔ အေၾကာင္းၾကားလာရင္ေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြတြက္ၿပီး သြားျပခ်င္ လည္း သြားျပျဖစ္မယ္။ အခုကေတာ့ ဘာမွမသိရေသးဘူးဆိုေတာ့ မေျပာ တတ္ေသးဘူး” ဟု ထားဝယ္႐ိုးရာလုံခ်ည္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ မဟာစံ အထည္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္ ေဒၚယုဝါဝါေထြးက ဆိုသည္။
ကရင္ျပည္နယ္က ဖိတ္ေခၚထား သည့္ ေဒသထုတ္ကုန္ ျပပြဲႏွင့္ ေရာင္းခ် ပြဲကို သြားေရာက္ျပသ၊ ေရာင္းခ်လိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းအေသး စားႏွင့္ အလတ္စား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနတြင္ လာေရာက္ စာရင္းေပးႏိုင္ ေၾကာင္း ဦးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းမွ ေဒသထုန္ကုန္ မ်ားကို ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္သာ ႏွစ္စဥ္ျပသလ်က္ရွိၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ ျပသရန္ ယခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး ဖိတ္ေခၚခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး ဌာနထံမွ သိရသည္။