တနသၤာရီတိုင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးအမႈအက်ဥ္းသား ထက္ဝက္ေက်ာ္

0
58

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ အက်ဥ္း ေထာင္သုံးခုတြင္ ေထာင္က်ေနသူဦးေရ ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး အမႈျဖင့္ ေထာင္က်ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္ေဌးက ေျပာသည္။
ထားဝယ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ ေထာင္အခ်ဳပ္သား၈၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ မူးယစ္ေဆးအမႈ ျဖင့္ အက်ဥ္းက်^ေထာင္အခ်ဳပ္က်ေနသူ ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသ ႀကီးအက်ဥ္းဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၿမိတ္တြင္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ အခ်ဳပ္ သား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆး အမႈျဖင့္ ၈၀၀ဦးေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အထက္ ပါဌာနထံမွ သိရသည္။
ေကာ့ေသာင္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ အခ်ဳပ္သားတစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရွိၿပီး မူးယစ္ေဆးအမႈျဖင့္ အက်ဥ္း က်^ေထာင္အခ်ဳပ္ခံရသူ ၆၀၀ ဦးေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ယင္းဌာနစာရင္းအရ သိရ သည္။

တိုင္းအတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား တြင္ မူးယစ္ေဆး၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ သည့္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူ (သို႔) သုံးစြဲ ေနရင္း ပမာဏအနည္းငယ္သာ ေရာင္း ခ်သူမ်ားက ပိုမ်ားေနေၾကာင္း အက်ဥ္း ဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္ေဌးက ဆိုသည္။
“ေထာင္ေတြမွာ မူးယစ္ေဆးရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္တဲ့ တစ္ျပား ႏွစ္ျပား ေလာက္ မိသူေတြက မ်ားတယ္၊ မုဆိုး (ပင္ရင္း)ေတြက မရွိသေလာက္နည္း တယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေဌးက ေျပာသည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဝင္ဆံ့ႏိုင္ သည့္ပမာဏမွာ ထားဝယ္အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ၅၀၀ ဦးေက်ာ္၊ ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္ တြင္ ၇၀၀ ဦးေက်ာ္ ႏွင့္ေကာ့ေသာင္း ေထာင္တြင္ ၉၀၀ ဦးေက်ာ္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အက်ဥ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း အက်ဥ္း ေထာင္ ၃ ခုႏွင့္ အလုပ္စခန္း ၃ ခုရွိ ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံမွ သိရသည္။