ေမာင္းမကန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ဟိုတယ္ ဇုန္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို ႐ြာတြင္လာရွင္းျပပါ

0
52

ေမာင္းမကန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ဟိုတယ္ ဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအား သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႐ြာတြင္ လာ ေရာက္ရွင္းျပေပးေစလိုေၾကာင္း ေမာင္းမကန္ ႐ြာသူ႐ြာသားအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
လာေရာက္ရွင္းျပေစလိုသူမ်ားမွာ ယင္းစီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ ကာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံရ မည့္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္ မ်ား၊ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာအေရး စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ သူမ်ားက မိမိတို႔အား မည္သို႔ေသာအစီ အစဥ္ျဖင့္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ရမည္၊ မိမိတို႔ လက္ငုတ္လက္ရင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမည္ စသည့္တို႔ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။
စီမံကိန္း စတင္ေရးဆြဲစဥ္က တည္းက အိမ္မ်ား၊ ၿခံမ်ား၊ ဆိုင္မ်ား စာရင္းသာ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းမွ လာေရာက္ ရွင္းျပခဲ့ျခင္း မရွိ ေသးဟု ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခရွိ စား ေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေလးဝင္းက ေျပာသည္။
“Town Plan (ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း)သာ ေရးဆြဲလိုက္တယ္၊ သူတို႔ကေတာ့ ေျပာတယ္၊ ေဒသခံနဲ႔ ေတြ႕ၿပီးၿပီလို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ တစ္ခါမွ လာမေတြ႕ ေသးပါဘူး”ဟု ကိုေလးဝင္းက ေျပာ သည္။

ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခတြင္ တပ္စြန္႔ ေျမ ၃၅၄ ဒသမ ၆၄ ဧက(စီမံကိန္းပုံစံ တြင္မူ ၃၇၁ ဒသမ ၂၇ ဧကဟု ေဖာ္ျပ သည္)ေပၚတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ေမာင္း မကန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ဟိုတယ္ဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအား စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တနသၤာရီတိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
အကယ္၍ ေဒသခံမ်ားက ရွင္းျပ ေစလိုပါက တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသို႔ လိပ္မူကာ စာေပးပို႔ေတာင္းဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဦး စီဌာန၏ တနသၤာရီတိုင္းဦးစီးမႉး ေဒၚခင္မိမိေထြးက ေျပာသည္။
ယင္းသို႔ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆို လာပါက တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ထံ ဆင့္တင္ ျပကာ တိုင္းအစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဒသ ခံမ်ားအား သြားေရာက္ရွင္းျပရန္ အသင့္ ရွိေၾကာင္း ေမာင္းမကန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ဟိုတယ္ဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္း ေရးမႉးလည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္မိမိေထြး က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းအား တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳၿပီးသည့္အတြက္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး မည္သို႔စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္မည္ကို စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီက အစည္း အေဝး ျပဳလုပ္ၾကရဦးမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
စီမံကိန္းပုံစံတြင္ ဟိုတယ္မ်ား၊ ဘန္ဂလိုႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာမ်ား၊ အမ်ား ျပည္သူအပန္းေျဖေနရာမ်ား၊ ကားပါ ကင္ေနရာမ်ား၊ ေဈးဆိုင္ေနရာမ်ား၊ ေပ ၄၀ အက်ယ္ႏွင့္ ေပ ၆၀ အက်ယ္ လမ္းမ မ်ား စသျဖင့္ ပါဝင္သည္။
ေျမေနရာမွာ တနသၤာရီဟိုတယ္ အစပ္မွ ထားဝယ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ေျမအစပ္ထိ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခတန္းတစ္ေလၽွာက္ မွ အထက္ဘက္ ေျမေနရာ ျဖစ္သည္။

ယင္းဧရိယာအတြင္း လူေနအိမ္ ၂၅၆ လုံး၊ ဘန္ဂလို ၃၁ လုံး၊ ေဈးဆိုင္ ခန္း ၁၄၂ ခန္း၊ ၿခံ ေျမကြက္ ၆၂ ကြက္ အား စာရင္းေကာက္ယူေရး ေကာ္မတီမွ ေကာက္ယူမွတ္တမ္းျပဳထားသည္ဟု တိုင္းအစိုးရအဖြဲက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
၎တို႔အား အစားထိုးေျမေနရာ ခ်ထားေပးရန္အတြက္ ၄၀_၆၀ ေပ ေျမ ကြက္ ၅၃၂ ကြက္ေဖာ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း စီမံကိန္းပုံစံတြင္ ပါရွိသည္။
လက္ရွိတြင္ ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခ ၌ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ပ်ံက်ဆိုင္မ်ား၊ ဘန္ဂလိုမ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ား၊ ေကတီဗြီ မ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ဘန္ဂလိုမ်ား ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိသည္။