မြန္တြင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
လမ္းခင္းေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးသူ ၈၉ ဦးရွိၿပီး လိုင္စင္အသစ္ ေလၽွာက္ထားသူ ၁၃ ဦးရွိကာ စုစုေပါင္း ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိထားသူ ၁၀၃ ဦး ရွိသည္။
ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိၿပီးလၽွင္ ယမ္းဝယ္ ယူခြင့္၊ သယ္ေဆာင္ခြင့္၊ သိုေလွာင္ခြင့္၊ သုံးစြဲ ခြင့္ကို သယံဇာတ ႏွင့္သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ ရမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ဝင္းႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“ဝင္ေငြခြန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ ျဖစ္ျဖစ္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံရမွ လိုင္စင္ထုတ္ေပးဖို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ကို ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္”ဟု မြန္ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚမူမူေစာက ေျပာ သည္။
ယမန္ႏွစ္က ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ ငန္းအခ်ိဳ႕တို႔တြင္ လိုင္စင္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ စာရင္းတင္ျပထားသည္ထက္ ေက်ာက္ ပိုမိုထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကို စစ္ ေဆးေတြ႕ရွိထားေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ တြင္ ထိုကဲ့သို႔ ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ ၾကရန္ႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိ ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ထိေရာက္ စြာ အေရးယူသြားမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လက က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ၌ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သတိေပးထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္က မြန္ျပည္နယ္တြင္ လမ္းခင္းေက်ာက္ ထုတ္ လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသူ ၁၀၄ ဦး၊ ဂဝံေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသူ ၄ ဦး စုစုေပါင္း ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိသူ ၁၀၈ ဦးရွိခဲ့သည္။

Related Posts