ထားဝယ္ တပ္နယ္ေဈးတြင္ တရားမဝင္ သားသတ္ေရာင္းခ်မႈ တားျမစ္

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ သေျဗေခ်ာင္း ေက်း႐ြာရွိ တပ္နယ္ေဈးတြင္ တရားမဝင္ အသားသတ္ေရာင္းခ်ေနမႈကို ေအာက္ တိုဘာလမွစၿပီး မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားသည့္ တပ္နယ္ေဈးမွ အသားမ်ားကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီး ဝန္းက်င္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ပါ ဝင္ေရာက္ ေရာင္းခ်လာေၾကာင္း အထက္ပါအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိကေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ေရာင္းခ်လာမႈမ်ား ေၾကာင့္ ထားဝယ္ေဈးကြက္အတြင္း လိုင္စင္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေနသူမ်ား နစ္နာေန သျဖင့္ အသားသတ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း တို႔ကို တားျမစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အမႉေဆာင္အရာရွိက ေျပာ သည္။

တပ္နယ္မိသားစုမ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားကိုမႈ လိုင္စင္မရွိဘဲ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
“တရားမဝင္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးႀကီးမားမား သတ္ျဖတ္ ေရာင္းခ်တာေတြကိုပဲ တားျမစ္တာ။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ အျပင္ကလူေတြ ေပါ့”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း တရားမဝင္ သားသတ္ေရာင္းခ်ေနျခင္း မ်ား တားျမစ္ေပးရန္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကို မွာၾကားထား သည္။
တပ္နယ္ေဈးႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အတြင္း တရားမဝင္ သားသတ္လုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းထားေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

တပ္နယ္ေဈးတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ အသားေဈးက ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေဈး မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိေဈးမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေဈးမ်ားထက္ ေဈးပိုသက္သာေလ့ ရွိ သည္။

Related Posts