ကမ္းနီးကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ထိုင္းအဝင္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ကမ္းနီးကမ္းေဝး ငါးဖမ္း ငါးသယ္ ေရယာဥ္မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္မွ စတင္၍ ထိုင္းအဝင္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ လိုက္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔ရန္ သြားေရာက္မည့္ ငါးဖမ္း ငါးသယ္ ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ မနက္ ၅နာရီမွ ည ၇ နာရီအထိသာ ဝက္ထြက္ သြားလာရန္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္လိုက္ ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနက ဆိုသည္။

ေလွေပၚတြင္ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ေဆာင္/သယ္ယူျခင္း မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္အခြန္ကိုလည္း ပိုၿပီး ၾကပ္မတ္ႏိုင္ရန္ ယင္းသို႔ ကန္႔သတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသန္႔ဇင္က ဆိုသည္။
“ထိုင္းအဝင္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ လိုက္သလိုမ်ိဳးပဲ ပင္လယ္ငါးဖမ္းထြက္မဲ့ အခ်ိန္ကိုလည္း ည ၇ နာရီ ေနာက္ပိုင္း မထြက္ခိုင္းေတာ့ဘူး”ဟု ၎က ဆို သည္။
ယင္းသို႔ အခ်ိန္ကန္႔သတ္လိုက္ သည့္အတြက္ ထိုင္းဘက္တြင္ ငါးေလ လံေဈးအမီ တန္းစီရာတြင္ အဆင္မေျပ ျဖစ္မည္ကို ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

“ေလွဆိုတာက ငါးရရင္ရတဲ့အခ်ိန္ ကမ္းဝင္တာဆိုေတာ့ အခ်ိန္မွာ စကား ေျပာသြားေတာ့ေပါ့၊ ေလလံေဈးအမီ ငါးမတင္ႏိုင္ရင္ ငါးတန္ဖိုးက်သြား တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္”ဟု ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေလွ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ခ႐ိုင္ငါးဦးစီးမႉး ဦးသန္႔ဇင္ကမူ အခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္စရာ မရွိေၾကာင္း ထိုင္းငါးေလလံေဈးမွာ မနက္ ၆နာရီမွ ဖြင့္သည့္အတြက္ မနက္ ၅နာရီသြားတန္းစီပါက အခ်ိန္မီေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေကာ့ေသာင္းတြင္ ထိုင္းဘက္သို႔ ေရထြက္ကုန္တင္ပို႔ေနသည့္ ကမ္းနီး ငါးသယ္ေလွ ၈ စီး၊ ကမ္းေဝးငါးသယ္ေလွ ၂၃၇ စီး၊ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေလွ ၂၁၀ စီးရွိသည္ဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ငါးလုပ္ ငန္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

Related Posts