စည္ပင္က ေျမသိမ္းသည္ဟုဆိုကာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံတခ်ိဳ႕ ဆႏၵျပ

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ လႈိင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ သာယာေအးရပ္ရွိ လယ္ဧ က ၇၀ ခန္႔ကို သိမ္းဆည္းမခံရေရးအတြက္ လယ္ပိုင္ရွင္မိသားစု ၅၀ ခန္႔တို႔က စက္ တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ လာခဲ့သည့္ အဆိုပါ လယ္ေျမမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ယာယာေရးအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၂ လယ္ယာဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိဘဲ သိမ္းဆည္းရန္ အားထုတ္ေနမႈကို ႏိုင္ငံ ေတာ္အႀကီးအကဲ အဆင့္ဆင့္သို႔ သိရွိ ေစလိုသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵျပ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသိန္းက ေျပာသည္။

“ဒီလယ္ေျမေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘိုးဘြားလက္ထပ္ကတည္းက လုပ္လာ ခဲ့တာ၊ ပုံစံ (၇) မရွိေပမယ့္ ေျပစာေတြ ရွိတယ္၊ အရင္ကဆိုရင္ အစိုးရ စပါး သြင္းေပးရတယ္၊ အခု စည္ပင္က သိမ္း ယူဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္” ဟု သာယာ ေအးရပ္မွ လယ္ ၅ ဧကပိုင္ဆိုင္ထားသူ ကိုခ်စ္ေစာက္က ေျပာသည္။
ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ကမူ အဆိုပါ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္ေျမျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ က်ဴးေက်ာ္ထားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယခုအခါ ၿမိဳ႕ျပအစီအစဥ္ ေရးဆြဲ ရန္ရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါ လယ္ေျမ မ်ားေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေနသူမ်ားကို ဖယ္ ရွားျခင္းျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ စည္ ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ လက္ေထာက္ၫႊန္ ၾကားေရးမႉး ေဒၚေအးေအးခိုင္က ေျပာ သည္။
“ဖယ္ရွားေပးဖို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေတြ ၃ ႀကိမ္အထိ ေပးထားၿပီးၿပီ။ သူတို႔ မဖယ္ၾကဘူး၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ ေန႔က စည္ပင္၊ ေျမစာရင္း၊ ရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမႉးနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္ေတြရယ္ ကြင္း ဆင္းတိုင္းတာဖို႔ လုပ္တဲ့အခါမွာ ကန္႔ ကြက္တားဆီးမႈေတြ ရွိတဲ့အတြက္ မလုပ္ ခဲ့ရဘူး”ဟု ေဒၚေအးေအးခိုင္က ဆိုသည္။
အေျခအေနကို ျပည္နယ္အစိုးရအ ဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ေဒၚေအးေအးခိုင္က ေျပာသည္။

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမခံရေရး ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးအပါအဝင္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ၁၄ ခု တို႔ထံ ၎တို႔ အခြင့္အေရးမ်ားဆုံး႐ႈံးၿပီး ထိခိုက္နစ္နာေနမႈအေပၚ စိစစ္ေျဖရွင္း ေပးရန္ တင္ျပထားေၾကာင္းလည္း လယ္ သမားတို႔က ေျပာသည္။

Related Posts