လမ္းလယ္မ်ဥ္း ၂ ေၾကာင္းနဲ႔ ဗ်ာမ်ားရပါတယ္

0
3

တစ္သက္နဲ႔ တစ္ကိုယ္လမ္းေတြ မွာ ေတြ႕ဖူးတာက လမ္းလယ္မ်ဥ္းဆြဲထား တာရယ္၊ လမ္းလယ္မ်ဥ္းမဆြဲထားတာ ရယ္ပါ။
ဆြဲထားရင္လည္း ဆြဲထားတဲ့ အေလၽွာက္ အဆင္ေျပသလို လမ္းကူးရျပဳ ရ၊ လမ္းေၾကာင္းခြဲရ၊ မရွိရင္လည္း မရွိ တဲ့အေလၽွာက္ နားလည္မႈအေပါင္း သရ ဖူေဆာင္းၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာၾကပါ တယ္။
ဒါေပမယ့္ လမ္းေကာင္းၿပီး ၿမိဳ႕သန္႔ တယ္လို႔ အခုႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္းမွာ နာမည္ႀကီးတဲ့ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ လမ္းလယ္မ်ဥ္း ၂ ေၾကာင္းရွိတဲ့ လမ္း လည္း ရွိပါတယ္။

ထားဝယ္ကေန ေလာင္းလုံးဘက္ အထြက္ ကေျမာကင္းလမ္းက ဝန္ႀကီး မ်ားအိမ္ရာရွိတဲ့လမ္းမို႔ အထူးခင္းထား တာလို႔ ထင္ရေလာက္ေအာင္ လမ္းလယ္ မ်ဥ္းျဖဴ ၂ ေၾကာင္းနဲ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဆိုင္ကယ္စီးရင္း တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာ မ်ား ေရာက္သြားသလားဆိုၿပီး မၾကာ မၾကာ မ်က္စိလည္ စိတ္႐ႈပ္ရပါတယ္။
ကိုယ့္အရွိန္႔ကိုယ္၊ ကိုယ့္အာ႐ုံနဲ႔ ကိုယ္ အဲဒီမ်ဥ္းျဖဴ ၂ ေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္သြားတိုင္း လမ္းေဘးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္အကြာအေဝးကို ခ်ိန္ဆၾကည့္ အမွန္လို႔ ကိုယ္ထင္တဲ့မ်ဥ္းကို ေ႐ြးလိုက္ ရတာ အခါခါပါပဲ။

ခန္႔မွန္းၾကည့္ရသေလာက္ေတာ့ လမ္း တစ္ဖက္ကို ခ်ဲ႕လိုက္ေတာ့ အရင္ က လမ္းလယ္မ်ဥ္းအစား ေနာက္ထပ္ လမ္းလယ္မ်ဥ္း တစ္ခုကို ထပ္ဆြဲခဲ့ပုံပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အရင္လမ္းလယ္မ်ဥ္းကို ေသ ခ်ာမဖ်က္ခဲ့ပါဘူး။
ေန႔စဥ္ လူေထာင္ခ်ီ ျဖတ္သန္းသြား လာေနတဲ့ ကေျမာကင္းလမ္းလို႔ လမ္းမ ႀကီးမွာ အခုလိုျဖစ္ေနတာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးမ်ားအိမ္ရာရွိတဲ့ လမ္းမို႔ တာဝန္ရွိသူေတြလည္း လမ္းလယ္ မ်ဥ္း ၂ ေၾကာင္းကို ေန႔တိုင္းေတြ႕ၿပီးျဖစ္ မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။
တိုင္းအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားခင္ဗ်ား။

မ်ဥ္းျဖဴအေဟာင္းကို ဖ်က္ဖို႔လည္း မခက္ဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။
မ်ည္းျဖဴေလး ၂ ေၾကာင္းဆိုၿပီး ေပါ့ေသးေသး မတြက္ေစခ်င္ပါဘူး ခင္ ဗ်ား။ အႀကီးႀကီးပါခင္ဗ်ား။
ရွက္စရာႀကီးပါ ခင္ဗ်ား။ လမ္းလယ္ မ်ဥ္း ၂ ေၾကာင္းရွိတဲ့ၿမိဳ႕ ဘယ္ၿမိဳ႕လဲ ဆိုၿပီးေမးေနတဲ့သူေတြေတာင္ရွိေနပါၿပီး ခင္ဗ်ား။