တတနသၤာရီ-ေဗာဓိကမ္းကူးတို႔ လိုင္စင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေလလံတင္ေသာ္လည္း ေလလံဆြဲသူမရွိေသး

0
1

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ တနသၤာရီ-ေဗာဓိကမ္း ကူးတို႔လိုင္စင္အား ဒုတိယ အႀကိမ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ က ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ေလလံဆြဲ သူ မရွိေသးေၾကာင္း တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံမွသိရသည္။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ)အတြက္ တနသၤာရီ-ေဗာဓိ ကမ္းကူးတို႔ လိုင္စင္အပါအဝင္ လိုင္စင္ ၁၃ မ်ိဳးအား ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္က ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္တြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လိုင္စင္ ၁၃ မ်ိဳးအနက္ တနသၤာရီ-ေဗာဓိကမ္းကူးတို႔၊ လယ္သစ္-ပန္းေတာ ေမာ္ကူးတို႔ႏွင့္ ကားညအိပ္ရပ္နားခြန္ စသည့္ လိုင္စင္ ၃ မ်ိဳးမွာ ေလလံ ဆြဲသူမရွိသျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္က ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္မွ သိရသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ လိုင္စင္ ၃ မ်ိဳးစလုံးကို ေလလံဆြဲသူမရွိခဲ့ေပ။

“ေလလံေဈးႏႈန္းမ်ားလို႔ထင္တယ္”ဟု တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးဟုန္စိုး က ေျပာသည္။
တနသၤာရီ-ေဗာဓိကမ္း ကူးတို႔လိုင္ စင္အား ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မီနီ ဘတ္ဂ်က္ (ဧၿပီလ ၄ ရက္မွ စက္ တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ)တြင္ ေလလံ ေဈးႏႈန္း က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ တစ္ရာတစ္သိန္းျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ ဦးက ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ ႏွစ္(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ)အတြက္ ေလလံၾကမ္း ခင္းေဈးႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ ေထာင့္တစ္ရာတစ္သိန္း သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ေလလံတင္ေရာင္း ခ်ရာတြင္ ေလလံဆြဲသူမရွိခဲ့သည့္ လိုင္ စင္ ၃ ခုႏွင့္ သားသတ္လိုင္စင္ ၇ ခုတို႔အား စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ေလလံတင္ေရာင္း ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕က စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ ေန႔တြင္ ေၾကညာထားသည္။

တတိယအႀကိမ္တြင္ ေဈးၿပိဳင္စနစ္ ျဖင့္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဝယ္ ယူသူမရွိပါက အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ထပ္မံ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အိတ္ဖြင့္တင္ ဒါစနစ္တြင္လည္း တင္ဒါဆြဲသူလုံး၀ မရွိပါက အျခားနည္း (အဆင္ေျပသည့္ ႏႈန္းထားတစ္ခုျဖင့္ စည္ပင္ေကာ္မတီႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး) ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးဟုန္စိုးက ေျပာ ျပသည္။
“အျခားနည္းေတာင္ ဝယ္သူမရွိ ဘူးဆိုရင္ ေလလံကို ယာယီပိတ္သိမ္းခြင့္ အျဖစ္ တိုင္းအစိုးကိုတင္ျပၿပီး ေဆာင္ ႐ြက္သြားမယ္” ဟု အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးဟုန္စိုးက ဆိုသည္။