မြန္ပါတီေပါင္းစည္းမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လူထုရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္

0
59

မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳး သားကိုယ္စားျပဳပါတီတို႔ ေပါင္းစည္းမႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူထုရွင္းလင္းပြဲမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ က်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း ပါတီကိုယ္စား လွယ္တို႔ထံမွ သိရသည္။
ထို႔အျပင္ အဆိုပါ လူထုရွင္းလင္း ပြဲမ်ားတြင္ ပါတီအမည္သစ္ကို ျပည္သူ လူထုက ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လူထုရွင္းလင္းပြဲမ်ားကို ဩဂုတ္လ ဒုတိယ အပတ္ကစၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ဩဂုတ္လ ၂၁ ရက္ အထိ ေပါင္၊ ေရးႏွင့္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္သည္။
“တစ္လအတြင္းမွာ ပါတီအမည္ သစ္တစ္ခု အတည္ျပဳသြားမယ္”ဟု မြန္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္လရီတမက ေျပာသည္။

ပါတီအမည္သစ္ ေ႐ြးခ်ယ္အတည္ ျပဳၿပီးပါက မြန္ပါတီေပါင္းစည္းေရး အခမ္း အနား သို႔မဟုတ္ ပါတီသစ္ မိတ္ဆက္ သည့္ အခမ္းအနားက်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မြန္ ၃ ပါတီေပါင္းစည္းၿပီး ပါတီအသစ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ေၾကာင္းကို တရားဝင္ ေၾကညာသြားမည္ဟု ႏိုင္လရီတမက ေျပာသည္။

“အမ်ားစုက လိုလားေနၾကတဲ့ ပါတီေပါင္းစည္းမႈက အထေျမာက္ေတာ့ မယ္လို႔ ေျပာလို႔ရသြားၿပီေပါ့ေလ။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳဆိုတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ မြန္ေတြ ညီၫြတ္မွ မြန္ေတြအတြက္ အင္အား ျဖစ္မယ္ လာမယ့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ လည္း ေမၽွာ္လင့္လို႔ရတာေပါ့”ဟု မုဒုံ ၿမိဳ႕ေန ႏိုင္မြန္ခ်မ္းက ေျပာသည္။
ပါတီသစ္အတြက္ အမည္ ၁၃ ခုကို မြန္လူထုတို႔အား ခ်ျပလ်က္ရွိကာ မြန္ျပည္သူအမ်ားစုမွ ေ႐ြးခ်ယ္လာသည့္ ပါတီအမည္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ အတည္ျပဳ သြားမည္ ျဖစ္သည္။