ကဏန္းခ်ီးပုံး ထိုင္းေဈးေကာင္း ေပးဝယ္ယူ

0
2

ကဏန္းလုံး (ေဒသေခၚ) ခ်ီးပုံး ကဏန္းမ်ားကို ထိုင္းဘက္မွ ေဈးေကာင္း ေပးဝယ္ယူလ်က္ရွိသည္ဟု ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပါခ်န္ျမစ္တစ္ေလၽွာက္ ဒီေရ ေတာမ်ားအတြင္း ကဏန္းေကာက္သူမ်ား ထံ သိရသည္။

အဆိုပါ ကဏန္းတစ္ကီလိုလၽွင္ ယခင္က ၁၈ ဘတ္ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၂၅ဘတ္အထိ ထိုင္းဘက္မွ ေဈးေကာင္း ေပး ဝယ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

ယင္းကဏန္းမ်ားကို ဒီေရေတာ မ်ားေပါက္ေရာက္ရာ ႐ြံ႕ႏြံမ်ားထဲတြင္ ညအခ်ိန္ လက္ျဖင့္ ခက္ခဲစြာ ဖမ္းယူ ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကဏန္းေကာက္ သူမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းကဏန္းလုံးမ်ားကို ဆားရည္ စိမ္ကာ အိုးသိပ္ၿပီး သေဘၤာသီးသုပ္တြင္ ထည့္သြင္း စားေသာက္ၾကၿပီး ထိုင္း တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားသည္။