ႏွင္းဆီလမ္းရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အေဆာက္အအုံ ျပန္မဖ်က္က တရားစြဲမည္ဟု စည္ပင္ဆို

0
79

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ႏွင္းဆီလမ္းတြင္ အသစ္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ သံ ထည္အေဆာက္အအုံအား ျပန္ဖ်က္ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျပန္မဖ်က္ပါက တရားစြဲဆိုသြားမည္ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ အရာရွိက ေျပာသည္။
ႏွင္းဆီလမ္း တစ္လမ္းလုံးမွာ လမ္းေျမဧရိယာျဖစ္ၿပီး ယခု အေဆာက္ အအုံသစ္ ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ စည္ ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ဒုတိယအႀကိမ္ တားျမစ္စာ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ အရာရွိက ေျပာသည္။

“ဖ်က္ခိုင္းထားတာ မဖ်က္ရင္ တရားစြဲမယ္၊ ဒါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ပါပဲ”ဟု အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာ သည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ႏွင္းဆီလမ္းအတြင္း ေနထိုင္သူအားလုံးမွာ လမ္းေျမ က်ဴး ေက်ာ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းလမ္းအတြင္း အခိုင္အမာအေဆာက္အအုံ မေဆာက္ရန္ စည္ပင္မွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
သံထည္အေဆာက္အဦေဆာက္ေန သည့္ ဦးလွျမင့္ကမူ အေဆာက္အဦမွာ မည္သည့္ေျမကိုမၽွ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔အစဥ္အဆက္လုပ္ကိုင္ေနထိုင္လာ သည့္အေဆာက္အအုံ (ကားျပဳျပင္ေရး) ေနရာတြင္ ျပန္ျပင္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပန္ဖ်က္ရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု ေျပာသည္။

“မဖ်က္ဘူး၊ ဒီအတိုင္းပဲ ထားမယ္။ တရားစြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမွန္အတိုင္း ေတြ ေပၚလာမွာေပါ့”ဟု ဦးလွျမင့္ ေျပာ သည္။
ေျမေနရာႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ေျမခြန္၊ စည္ပင္ခြန္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခြန္မ်ား ေပးေဆာင္လာခဲ့သည့္ အေထာက္ အထားမ်ားရွိၿပီး စည္ပင္မွ ယခင္ကတည္း က ဤေနရာမ်ားအား လမ္းေျမအျဖစ္ လာေရာက္သတ္မွတ္ ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း ဦးလွျမင့္က ေျပာသည္။
“ဒီေနရာက လူေတြေနလို႔ လမ္း ျဖစ္လာတာ၊ သူတို႔မွာ ဘယ္ေနရာလမ္း၊ လမ္းဧရိယာ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လမ္းက်ဴးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ သူတို႔ (စည္ပင္)ကသာ လာက်ဴးတာပါ”ဟု ဦးလွျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းႏွင္းဆီလမ္းအတြင္းရွိ ေနအိမ္ မ်ားကို လမ္းက်ဴးမ်ား သတ္မွတ္ကာ အိမ္အခ်ိဳ႕အား ဖ်က္သိမ္း၍ တန္ဖိုးနည္း အငွားအိမ္ရာေပၚသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရန္ စီစဥ္ေနလ်က္ရွိၿပီး ယင္းကိစၥမွာ စိစစ္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာသည္။
လမ္းအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားကမူ မိမိတို႔အိမ္မ်ားသည္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား မဟုတ္ဟု ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ ျငင္းဆိုထား သည္။