မြန္တြင္ ေရလႊမ္းခဲ့သည့္ေဒသမ်ားသို႔ ဆိုလာျပား ၃၅၀ စုံ ျဖန္႔ေဝမည္

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးေရလၽွံ ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ဆိုလာျပား ၃၅၀ စုံ ျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ဟု မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ထံမွ သိရသည္။
အဆိုပါ ဆိုလာျပားမ်ားကို ျပည္ ေထာင္စုသစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရႀကီး ေရလၽွံခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ျပည္နယ္ အစိုးရက ခြဲတမ္းခ် ျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“အဓိက တကယ္လိုအပ္တဲ့ ကယ္ ဆယ္ေရးစခန္းတို႔ စာသင္ေက်ာင္းတို႔၊ စာသင္ေက်ာင္းဆိုရင္ ေရႀကီးေရလၽွံ မ ျဖစ္ရင္လည္း လိုအပ္တယ္၊ ကယ္ဆယ္ ေရးစခန္းဆိုရင္လည္း ျဖစ္လာရင္ ခ်က္ ခ်င္းမီးရဖို႔ လိုတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေဆးေပး ခန္းတို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြေပါ့၊ ဒါကို ျပည္နယ္အစိုးရက ခြဲေပးရမွာ”ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။
ေရႀကီးေရလၽွံခဲ့သည့္ေဒသသို႔ ဆို လာျပားမ်ားကို ဩဂုတ္လအတြင္း ျဖန္႔ ေဝေပးသြားမည္ဟုလည္း ၎က ဆက္ ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္းက သည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းခဲ့သည့္မိုးေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ သထုံ၊ ဘီးလင္း၊ က်ိဳက္ထို၊ ေပါင္ႏွင့္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရလႊမ္းဆဲ ျဖစ္သည္။
“အားလုံး ေရျပန္က်သြားၿပီး က်ိဳက္မေရာတစ္ခုပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ က်ိဳက္မေရာကေတာ့ ခုေလာေလာဆယ္ ကယ္ဆယ္ေရး ၄ ခု ဖြင့္ထားၿပီးတာ့ လူဦးေရ ၅၀၀ ေလာက္ ရွိေနတယ္”ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရး မႉး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ေရႀကီးေရလၽွံခဲ့သည့္ ဘီးလင္း၊ သထုံ၊ က်ိဳက္ထို၊ ေပါင္ႏွင့္ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ လူဦးေရ ၂၀၀၀၀ ခန္႔ ေဘး လြတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရၿပီး လူ အေသအေပ်ာက္လည္း ရွိခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။

 

Related Posts