ခြင့္ျပဳ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းခုႏွစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္း တစ္ခုသာပါ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ(TRIC )ကလုပ္ခြင့္ ျပဳသည့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ခုနစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတစ္ ခုသာပါရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။
TRIC  ဖြဲ႕စည္းၿပီး အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ၇ ခုကို လုပ္ခြင့္(အတည္ျပဳမိန္႔)ျပဳခဲ့ရာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည့္ ထားဝယ္၊ ဝဲကၽြန္းရပ္ကြက္၊ တိုင္းလ.၀.က႐ုံးအနီးရွိ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတစ္ခုသာ ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ဒႆမ ၂၇၁ သန္းရွိေၾကာင္း အထက္ပါ ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။
“နိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းက တစ္ခု ပဲရွိေသးတယ္”ဟု ေဒါက္တာထြန္းထြန္း က ေျပာသည္။
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း (သို႔မဟုတ္) ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ အထိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီ(TRIC )ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

TRIC  စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ၇ ခု၊ စက္မႈ လုပ္ငန္း ၄ ခုႏွင့္ အေသးစားလၽွပ္စစ္ လုပ္ငန္း ၁ ခုတို႔ကို အတည္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ေလၽွာက္ထားဆဲလုပ္ ငန္း ၁၂ ခုရွိေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာန အခ်ိဳ႕၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။
TRIC  တြင္ ရင္းႏွီးျမဳ§ပ္ခြင့္ အတည္ ျပဳမိန္႔ရရွိပါက တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ဇုန္အလိုက္ ဝင္ေငြ ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ားရွိ သည္။

Related Posts