မလႊဲေတာင္-ေကာ့ေသာင္းလမ္းတစ္ေလၽွာက္ ေရေက်ာ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သတိေပးအမွတ္အသားမ်ား စိုက္ထူ

0
2

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း နယ္ျခားျဖစ္သည့္ မလႊဲေတာင္စစ္ေဆး ေရးဂိတ္မွ ေကာ့ေသာင္းအထိ လမ္းတစ္ ေလၽွာက္ ေရေက်ာ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား တြင္ သတိေပးအမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ ထားေၾကာင္း လမ္းဦးစီးဌာန တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးဝင္းမင္းထြဋ္ က ေျပာသည္။

မလႊဲေတာင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ ေကာ့ေသာင္းအထိ လမ္းမႀကီးတစ္ ေလၽွာက္ လမ္းေရေက်ာ္ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိ ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္”ေ ရေက်ာ္ႏိုင္ သည့္ေနရာ” ဟူသည့္ စာသားပါ သတိ ေပးဆိုင္းဘုတ္ ၁၆ ခုခန္႔ တပ္ဆင္ထား ေၾကာင္း ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

“ေရက လက္မ ေလာက္ပဲေက်ာ္ေန ရင္ေတာ့ မစိုက္ဘူး၊ (ေရအျမင့္) ေပခ်ီ တက္ၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြ မွာ စိုက္ထားတယ္”ဟု ဦးဝင္းမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။
ယခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ား တြင္ ေရႀကီးသည့္ေနရာမ်ားကို ေလ့လာ ၿပီး ယင္းသို႔ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

အဆိုပါ သတိေပး အမွတ္အသား မ်ားကို ဇူလိုင္လအတြင္းက စိုက္ထူခဲ့ၿပီး ထားဝယ္-ေမတၱာလမ္းပိုင္းတြင္လည္း ၃ ေနရာခန္႔တြင္ စိုက္ထူထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရ သည္။