အေဝးသင္ ပထမႏွစ္မ်ားအတြက္ စာစဥ္တင္ရမည့္အခ်ိန္ ဆယ္ရက္ေက်ာ္ ထပ္တိုး

တနသၤာရီတိုင္းအပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ ငံလုံးရွိ အေဝးသင္ပထမႏွစ္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဒုတိယႏွစ္ဝက္ စာစဥ္ (Assignment)   တင္သြင္းရမည့္ အခ်ိန္ကို ၁၇ ရက္ ထပ္တိုးေပးထား ေၾကာင္း ေအာက္ျမန္မာျပည္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ထားဝယ္ဌာနခြဲထံမွ သိရသည္။

ယခင္က ဘာသာရပ္ အသီးသီးမွ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား၏ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ စာစဥ္မ်ားကို ဇူလိုင္လအကုန္တြင္ ေနာက္ဆုံး တင္ သြင္းရမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။
အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန၏ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဒုတိယႏွစ္ ဝက္ စာစဥ္မ်ားကို ဩဂုတ္ ၁၇ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား တင္သြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။
“ဘာျဖစ္လို႔ တိုးေပးတာလဲဆို ေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ေရႀကီး၊ ေရလၽွံမႈ ေတြျဖစ္ေနလို႔ တိုးေပးတာလို႔ထင္တယ္”ဟု ထားဝယ္ဌာနခြဲမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

အေဝးသင္ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စာစဥ္ တင္သြင္းရမည့္ ရက္ကိုမႈ ယခင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း ဩဂုတ္လ အကုန္တြင္ ေနာက္ဆုံးထား တင္သြင္း ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ထားဝယ္ဌာ နခြဲတြင္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ စာစဥ္တင္သြင္း ရန္ က်န္ေနသူ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅၀ ခန္႔က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

Related Posts