တနသၤာရီတြင္ မိုးစပါးေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ငါးရာေက်ာ္ပို

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ယခုႏွစ္ မိုး စပါးေခ်းေငြ က်ပ္သန္းငါးရာေက်ာ္ပို ေၾကာင္း တိုင္းျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚလဲ့လဲ့သန္းေဌး က ေျပာသည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ က်က္ ၂၄၁ ဒႆမ ၁၅ သန္း၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ က်ပ္ ၂၅၇ ဒႆမ ၆၅ သန္း၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ တြင္ က်ပ္ ၁၆ ဒႆမ ၇၀ သန္း ပိုလၽွံ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဘဏ္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
“ပိုတဲ့ေငြေတြကို ႐ုံးခ်ဳပ္ကို ျပန္ပို႔ ေပးရတယ္” ဟု ေဒၚလဲ့လဲ့သန္းေဌးက ဆိုသည္။

ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းမည့္ ေခ်းမည့္ပမာဏထက္ ပိုမိုလ်ာထား ေတာင္းခံေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ပိုလၽွံျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ပိုလၽွံေလ့ရွိ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ယခုႏွစ္တြင္း တိုင္းအတြင္းရွိ လယ္ သမားမ်ားကို မိုးစပါးေခ်းေငြက်ပ္ သန္း ေပါင္း ၁၇၁၇၅ ဒႆမ ၄၀ သန္း ထုတ္ ေခ်းရန္လ်ာထားၿပီး ေခ်းေငြေနာက္ဆုံး ထုတ္ေပးသည့္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္အထိ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၆၅၉ ဒႆမ၉၀ သန္း ထုတ္ေခ်းခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္ကမူက်ပ္ သန္းႏွစ္ေထာင္ နီးပါး(၁၇၉၀.၁၀ သန္း)ပိုလၽွံခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ထံမွ သိရသည္။

Related Posts