ကိုကိုးကၽြန္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပပြဲတြင္ က်ဆုံးခဲ့သူမ်ားအတြက္ ထားဝယ္တြင္ အမၽွေဝ

ကိုကိုးကၽြန္း အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း တစ္ကၽြန္းက် အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ဖ်က္ သိမ္းေပးေရး အစာအငတ္ခံ ဆႏၵျပရင္း က်ဆုံးခဲ့သူ ၈ ဦးကို ရည္စူးၿပီး ထားဝယ္ ၿမိဳ႕တြင္ အမၽွေဝခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေညာင္ရမ္းရပ္ရွိ ေဇတဝန္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေရစက္ခ် အမၽွေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရစက္ခ် အမၽွေဝၿပီးေနာက္ ကိုကိုးကၽြန္းအက်ဥ္းေထာင္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဟာ ေျပာမႈ၊ ကဗ်ာ႐ြတ္ဆိုျခင္းႏွင့္ လက္ ကမ္းစာေစာင္ေဝငွျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းလက္ထက္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကိုကိုးကၽြန္း အစာအငတ္ခံဆႏၵျပပြဲသည္ စစ္အာဏာရွင္ကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ ပထမဆုံးတိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုကိုး ကၽြန္းအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးလႈိင္တင္ က ေျပာသည္။

ကိုကိုးကၽြန္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲ ၄ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ၅၃ ရက္ ဆႏၵျပပြဲအၿပီးတြင္ ကိုကိုးကၽြန္း အက်ဥ္း ေထာင္စီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းသားအားလုံးကို ကၽြန္းမွ ရန္ကုန္ သို႔ ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။
တစ္ကၽြန္း အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေပးေရး အစာအငတ္ခံ ဆႏၵ ျပခဲ့ေသာေန႔မ်ားထဲက တစ္ေန႔ျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ကို “ျပည္သူ႕ သူရဲ ေကာင္းမ်ားေန”ဟု ကိုကိုးကၽြန္း ျပန္ မ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။
ယခင္က “ျပည္သူ႕သူရဲေကာင္းမ်ား ေန႔”အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာ က်င္းပခဲ့ဖူးၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ နယ္ ၿမိဳ႕တစ္ခုတြင္ က်င္းပျခင္းသည္ ယခု ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။

“ျပည္သူ႕သူရဲေကာင္းေတြကို ျပည္သူေတြလက္ထဲ ထည့္ေပးတဲ့ပြဲေပါ့”ဟု ကိုကိုးကၽြန္းျပန္ ဦးလႈိင္တင္က ေရစက္ခ်အမၽွေဝျခင္း၊ ျပည္သူ႕သူရဲ ေကာင္းမ်ားေန႔ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

Related Posts