ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့သူမ်ားအတြက္ သမၼတေထာက္ပံ့ေငြ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ေတာင္း

0
1

ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ႏွစ္က ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ အျပင္းစားၾကက္ငွက္တုပ္ ေကြး H5N1  ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ ၾကက္ေမြးျမဴေရး သမားမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သမၼတရန္ပုံ ေငြကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ေတာင္းထား ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ၾကက္ မ်ား ရွင္းလင္းသုတ္သင္ခဲ့ရသည့္ ၿခံပိုင္ ရွင္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၄၂၅ သိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ေတာင္းခံထားသည္။
သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေတာင္းခံထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းက ဆိုသည္။

“ဒုတိယအႀကိမ္တင္တယ္၊ မလာ ရင္ တတိယအႀကိမ္ထပ္တင္မယ္၊ တတိယ အႀကိမ္ပဲမရရင္ လက္ေလၽွာ႔မွပဲရမွာ” ဟု ဝန္ႀကီးဦးျမင့္စန္းက ေျပာ သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ထားဝယ္ ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံအမ်ား စုတြင္ အျပင္းစားၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး H5N1 ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၾကက္ေကာင္ေရ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ဘဲေကာင္ေရ တစ္ရာ ေက်ာ္ကို ရွင္းလင္းသုတ္သင္ခဲ့သည္။