ေက်းလက္လမ္းအေက်းလက္လမ္းအတြက္ က်ပ္ ၄၀ ဘီလီယံသုံးရန္ လ်ာထားတြက္ က်ပ္ ၄၀ ဘီလီယံသုံးရန္ လ်ာထား

လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တိုင္း အတြင္းရွိ ေက်းလက္လမ္းမ်ား အတြက္ ေငြက်ပ္ ၄၀ ဘီလီယံ အသုံးျပဳရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး တာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မိုးဦးက ေျပာသည္။
ယင္းေငြပမာဏျဖင့္ ၁၂ ေပ အက်ယ္ ရွိ ကြန္ကရစ္လမ္းအရွည္ ၈၉ မိုင္၊ ကတၱရာလမ္း ၁၄ မိုင္၊ ေက်ာက္ ေခ်ာလမ္း ၁၃ မိုင္၊ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ေျမသားလမ္း မ်ားကိုခ်ဲ႕ကာ အမာခံ ေက်ာက္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းကို ၈၈ မိုင္၊ ကြန္ကရစ္တံတား ၃၉ စီး အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မိုးဦးက ဆိုသည္။
“အတည္ေတာ့ မျပဳေသးပါဘူး၊ လ်ာထားဆဲ အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္”ဟု ဟု ၎က ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္က ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ကိုး ေထာင္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။

ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာ နမွ ကိုင္တြယ္ႀကီးၾကပ္သည့္ ေက်းလက္ လမ္း အေရအတြက္မွာ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ တြင္ လမ္းေပါင္း ၄၃၀ ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ၆၁၅ လမ္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ၁၇၉ လမ္းရွိေၾကာင္းထံမွ သိရသည္။
အဆိုပါလမ္းမ်ားကို အတန္းအစား ၃ ခုခြဲကာ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
အဓိက လမ္းမႀကီးကို လာေရာက္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ လမ္းကိုClass-A   အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Class-A   ကို ခ်ိတ္ဆက္သည့္ လမ္းကို Class-B အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Class-B ကိုခ်ိတ္ ဆက္သည့္လမ္းကို Class-A  အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္Class-A   စာရင္းဝင္ လမ္းမ်ားအားလုံးကို ကတၱရာလမ္း(သို႔) ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊Class-B စာရင္းဝင္ လမ္းအားလုံးကို ရာသီမေ႐ြး သြားလာႏိုင္ သည့္ အမာခံလမ္းအဆင့္ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။
Class-A   စာရင္းဝင္လမ္းမ်ားကိုမူ လာမည့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ အမာခံ လမ္း အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေက်းလမ္းလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္႐ုံးမ်ား ရွိသည္။

Related Posts