လူမွား႐ိုက္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အေရးယူရန္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္စစ္ ေဆးၿပီးဟုဆို

ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ ကာလအတြင္း ျပည္သူအခ်ိဳ႕ကို ႐ိုက္ ႏွက္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ဩဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔က ေနာက္ဆုံးအဆင့္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ျပည္သူအခ်ိဳ႕ကို ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည့္ နယ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဦးကို ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရန္ ဩဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ (ရဲတပ္ဖြဲ႕အေခၚအေဝၚ အက်ဥ္းနည္း ျဖင့္) စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔တြင္ပင္ ေနျပည္ ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ထံ တင္ျပလိုက္ ေၾကာင္း အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သႀကၤန္ကာလက ရဲေမ တစ္ဦး အျပင္မိုးကာအက်ႌၿခဳံၿပီး ယူနီ ေဖာင္းဝတ္ကာ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ထားဝယ္ ရဲစခန္းသို႔လာစဥ္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ဥႆရံ ရပ္ကြက္ ကေျမာကင္းလမ္းတြင္ ေရပက္ ေနသည့္ လူငယ္တစ္စုက ကာယိေျႏၵ ပ်က္ေစသည္အထိျပဳမူကာ ေရပက္သည္ ဟု ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလာသည့္ အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ တစ္ဆယ္ ေက်ာ္က သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အဆိုပါ လူ ငယ္မ်ားကို သြားဖမ္းရာတြင္ ကာယိေျႏၵ ပ်က္ေစသည္အထိ ျပဳမူေရပက္သည္ ဆိုသည့္ အဖြဲ႕မဟုတ္ဘဲ “က”ေနသည့္ အျခားလူငယ္အုပ္စုကို လူမွားၿပီး တုတ္ မ်ားျဖင့္ ဝိုင္း႐ိုက္ခဲ့သည္။
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ စုစုေပါင္းလူငယ္ ၁၅ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာ အသီးသီး ရရွိခဲ့သည္။
႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဦးအနက္ ၆ ဦးကို တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးက စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အရာရွိတစ္ဦးကိုမူ ေနျပည္ ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္က စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါတာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးက ခ်သင့္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ကို သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေရးကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္သို႔တင္ျပၿပီး ဌာန ခ်ဳပ္က အတည္ျပဳသည့္အဆင့္ ျဖစ္သည္။
“ျပစ္ဒဏ္က ဟိုကပဲ(ရဲဌာနခ်ဳပ္) သတ္မွတ္ဖို႔ေလ၊ ဒါက ျပစ္ဒဏ္ခ်ဖို႔ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္တယ္”ဟု တိုင္းရဲ တပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးမွ အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၃ ဦးပါသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးခုံ႐ုံးျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ထံတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
ယင္းေနာက္ ရဲဌာနခ်ဳပ္က ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ (အက်ဥ္းနည္းျဖင့္)စစ္ ေဆးရန္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္တြင္ ျပန္ လည္ၫႊန္ၾကားလာေၾကာင္း တိုင္းရဲ တပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးထံမွ သိရသည္။

Related Posts