ေလာင္းလုံးတြင္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မည့္ေနရာ ဝယ္ယူရန္ တင္ျပထား

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ အမႈိက္မ်ား စြန္႔ပစ္ရန္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ေျမေနရာအသစ္ ဝယ္ယူရန္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ တိုင္းစည္ ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံ တင္ျပထား ေၾကာင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာ ယာေရး အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

အမႈိက္စြန္႔ပစ္မည့္ ေျမေနရာ အသစ္ကို (ဂ) ရပ္ကြက္ ဆင္းအိုင္လမ္း သြယ္ရွိ ၅ ဧကခန္႔ အက်ယ္အဝန္းရွိသည့္ ေနရာကို သတ္မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနသည့္ ေနရာထက္ ငါး ဆခန္႔ ပိုက်ယ္ဝန္းေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေက်ာ္ေဌးက ေျပာသည္။
“တင္ျပထားတဲ့ အေျခအေနပဲရွိ ေသးတာဆိုေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ဘယ္ ေလာက္တို႔၊ ဘယ္အခ်ိန္ ရမယ္ဆိုတာတို႔ ေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေဌးက ဆိုသည္။

လက္ရွိ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနသည့္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕အထြက္ ေလာင္းလုံး- ရွင္ေမာ္သြား ကားလမ္းမေဘးရွိ ေျမေန ရာသည္ ေျမေနရာ က်ဥ္းသည့္အတြက္ အျခားေနရာကိုေ႐ႊ႕ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ယခုမိုးရာသီတြင္ ယင္းအမႈိက္ပုံမွ အမႈိက္မ်ားသည္ ကားလမ္းနံေဘးအထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း၊ အနံ႔ဆိုးမ်ား ထြက္ ေပၚေနျခင္း တို႔ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေဒ သခံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခရီသြားအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
“ပစ္စရာမရွိလို႔ ဒီေနရာမွာ ပစ္ေန ရတယ္ဆိုရင္လည္း စနစ္တက်ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေစခ်င္တာေပါ့။ အခုက အမႈိက္ေတြ လမ္းေဘးအထိ ေရာက္လာ တာ လမ္းသြား၊ လမ္းလာလည္း ၾကည့္ လို႔မေကာင္းဘူး” ဟု ယင္းအမႈိက္ပုံအနီး တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးစံျမင့္က ဆိုသည္။

လက္ရွိ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနသည့္ ေျမေနရာ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၀ ဒႆမ ၃ ဧကခန္႔သာ ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

Related Posts