ေကာ့ေသာင္းေလဆိပ္အဆင့္ျမင့္ရန္ ေျမဧက ေလးရာနီးပါး လိုအပ္

0
48

ေကာ့ေသာင္းေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရန္အတြက္ ေျမဧက ၃၉၁.၈၀ ဧက ထပ္မံလိုအပ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ေလဆိပ္တည္ရွိရာ ေ႐ႊျပည္စိုး ေက်း႐ြာအုပ္စု ၈မိုင္ေက်း႐ြာ ေျမာက္ ဘက္ျခမ္းတြင္ ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ လ်ာ ထားၿပီး လိုအပ္သည့္ေျမေနရာမ်ားကို ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္က ေျမစာရင္း၊ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္အတူ ကြင္းဆင္း တိုင္းတာခဲ့ေၾကာင္း ေလဆိပ္တာဝန္ခံ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။

“ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕မယ့္ လ်ာထားေျမ ဧရိယာမွာ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြထဲမွာ ဘယ္လိုအပင္ေတြ အေဆာက္အအုံေတြရွိလဲ ဘယ္သူပိုင္လဲ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဘာေတြရွိလဲဆိုတာကို ကြင္း ဆင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာ”ဟု ၎က ဆို သည္။
ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ လ်ာထား ဧရိယာတြင္ပါသည့္ လမ္းနံေဘးဝဲယာ ဥယ်ာဥ္ၿခံရွင္မ်ားက ယခုကဲ့သို႔ ေလဆိပ္ တိုးခ်ဲ႕မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ ကို ႀကိဳအသိေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ သေဘာထားကို အရင္ခံယူသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

“ၿခံထဲလာၿပီး ေျမလာတိုင္းၾကတယ္၊ ဘာအတြက္ လာတိုင္းတယ္ဆိုတာကို လာတိုင္းတဲ့အဖြဲ႕ေတြက မေျပာဘူး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကေတာ့ ေျပာျပတယ္။ မင္းတို႔ၿခံေတြက ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လ်ာ ထားေျမဧရိယာထဲ ပါတယ္။ က်န္တာ ေတာ့ ဘာမွမေျပာလို႔ သိလည္း မသိ ဘူး”ဟု ၈မိုင္လမ္းနံေဘးရွိ ၿခံပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ယခု ေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ လ်ာထား ဧရိယာတြင္ ပါေနသည့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ား သည္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ရွိ သည့္ ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဥယ်ာဥ္ၿခံရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။

ေျမျပင္အေနအထား ေတြ႕ရွိခ်က္ကို တင္ျပခိုင္းသည့္အတြက္ တင္ျပေပးရန္ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အေသး စိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎အေန ျဖင့္ ေျပာ၍မရေၾကာင္း ကြင္းဆင္းတိုင္း တာေပးသည့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ဒုဦးစီးမႉးက ေျပာ သည္။

လက္ရွိေလဆိပ္ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၁၆၄ ဧက ရွိၿပီး ကြင္းေျမာက္ဘက္ျခမ္းကို ခ်ဲ႕ရျခင္းမွာ ေလယာဥ္အႀကီးမ်ား ပ်ံသန္း သည့္အခါ အေရွ႕ဘက္တြင္ ထိုင္းေလပိုင္ နက္ႏွင့္ နီးကပ္ေနသျဖင့္ ထိုင္းေလပိုင္ နက္ထဲမဝင္ေအာင္ ေျမာက္ဘက္ကို ေ႐ြးၿပီး ခ်ဲ႕ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပို႔ ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနက ရွင္းျပသည္။