ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္တြင္ ထိုင္းသြားမည့္ ခရီးသည္မ်ား၏ ခရီးေဆာင္အိတ္ စတင္စစ္ေဆး

0
86

ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ ၿမိဳ႕မတံတားဂိတ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသြားမည့္ ခရီးသည္မ်ား၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားကို X-ray
စက္ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၈ရက္တြင္ စတင္စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားမည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ယာယီနယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္လက္မွတ္ လုပ္သည့္အခါ X-ray စက္တြင္ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားကို အစစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဒုရဲမွဴး ဦးမ်ိဳးထြန္းဦးက ဆို
သည္။

X-ray စက္တြင္ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ား အစစ္ေဆးခံၿပီးမွသာ ယာယီနယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္လက္မွတ္တြင္ တံဆိပ္တံုးထုေပးေၾကာင္း ၿမိဳ႕မတံတား စစ္ေဆးေရးဂိတ္ထံမွ သိရသည္။
အဆိုပါ X-ray စက္ထားမည့္အေဆာက္အအံုကို နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခ ဝင္ေငြမွ ခြဲေဝရရွိသည့္ ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြျဖင့္၂၀၁၇ခုႏွစ္ခုႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။