ဒုတိယေျမာက္ အမႈိက္သတင္းေပးသူကို ဆုေၾကး က်ပ္တစ္သိန္းေပး

0
67

စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္ပစ္မႈအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ သတင္းေပးသူအား ဆု ေၾကးက်ပ္တစ္သိန္း ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ က ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ေတာင္နယ္ေျမ တံတားဦးရပ္ ကြက္ေနသူတစ္ဦးက ညအခ်ိန္တြင္ တံ တားေပၚမွ ေခ်ာင္းထဲသို႔ ေဘးတြဲဆိုင္ ကယ္ျဖင့္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနသည္ကို တာဝန္ သိသူတစ္ဦးက သတင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီမွ သိရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္ စြန္႔ပစ္သူအား ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၂ သိန္း ေဆာင္ေစၿပီး က်ပ္တစ္သိန္းကို သတင္း ေပးသူအား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ကာ က်န္တစ္သိန္း ကို ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြအျဖစ္ ေပးသြင္း ေစခဲ့ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ မွ သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ လ ၉ ရက္က ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေနာက္လယ္ရပ္ ကြက္ ကမ္းနားလမ္း၌ ညပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ေဘးတြဲဆိုင္ကယ္ျဖင့္ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္မ်ား လာေရာက္စြန္႔ပစ္သူအား ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ေစၿပီး အထက္ပါ အတိုင္း ဆုေၾကးေငြ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ မရွိ ေစေရးအတြက္ စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္ပစ္သူ ကို ဒဏ္ေငြ ၂ သိန္းက်ပ္ျဖင့္ အေရးယူ မည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းေပးသူအား ဆုေငြ ၁ သိန္းက်ပ္ ခ်ီးျမႇင့္မည္ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕ နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေၾကညာထားသည္။